Troi cleifion ymaith o feddygfeydd y Rhondda yn "warth" medd yr AC lleol

 MH_050716_Plaid_Cymru_020.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru a’r Aelod Cynulliad lleol dros y Rhondda, Leanne Wood heddiw wedi disgrifio sefyllfa meddygfeydd meddygon teulu lleol yn y Rhondda fel "gwarth."

Cafodd Leanne Wood AC ar ddeall fod meddygfa Maerdy wedi’i gorfodi i gau oherwydd prinder staff, gyda chleifion yn cael eu troi ymaith a’u cyfeirio at feddygfa Ferndale, dim ond i’r staff yno ddweud wrthynt nad oedd apwyntiadau ar gael.

Dywedodd Aelod Cynulliad y Rhondda fod y sefyllfa yn crynhoi methiant Llywodraeth Lafur Cymru i fethu â chynllunio gweithlu’r GIG yn iawn, ac ailadroddodd alwad Plaid Cymru ar i’r llywodraeth fabwysiadu ei pholisi '1,000 o feddygon' i fynd i’r afael â phrinder staff yn y Rhondda a chymunedau eraill yng Nghymru sy’n wynebu’r un problemau.

Meddai Leanne Wood AC:

"Yn yr ardal lle ganed y GIG, mae’n warthus fod pobl yn cael eu troi ymaith o feddygfeydd yn y Rhondda a mannau eraill yng Nghymru.

"Pobl yw’r rhain sydd angen gofal a sylw meddygol yn syth, ac y maent yn cael eu siomi oherwydd cynllunio gweithlu gwael gan Lywodraeth Lafur Cymru a’r ffaith eu bod yn gwadu fod argyfwng staffio yn wynebu’r GIG.

"Gwyddom eisoes fod Cymru ymysg y gwaethaf o wledydd Ewrop ym mater nifer y meddygon y pen o boblogaeth. Dyna pam y bu Plaid Cymru yn hyrwyddo eu polisi o 1,000 o feddygon i fynd i’r afael a’r prinder staff hwn a lleihau amseroedd aros i gleifion.

"Nid yw’r sefyllfa yn y Maerdy a Ferndale yn dderbyniol. Seiliwyd y GIG ar egwyddor mynediad i bawb, ac y mae hyn nawr yn cael ei wrthod i bobl mewn angen.

"Rwyf wedi ysgrifennu at Allison Williams, prif weithredwraig Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, yn gofyn iddi weithredu fel mater o frys i ddatrys y broblem hon. Dyna’r lleiaf mae cleifion yn haeddu."

Os ydych yn cytuno â Leanne ac am helpu Plaid Cymru, cliciwch ar y ddolen hon os gwelwch yn dda.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.