Amser Rhoi'r Gorau i'r Lord Tonypandy, Medd Leanne Wood

 SMALL_MH_050716_Plaid_Cymru_029.jpg

Mae deiseb a gychwynnwyd gan AC y Rhondda Leanne Wood yn annog cwmni tafarndai i newid enw un o’u tafarnau wedi casglu dros 600 o lofnodion.

Mae arweinydd Plaid Cymru sy’n byw ym Mhenygraig yn galw ar Crown Carveries i alw tafarn y Lord Tonypandy yn rhywbeth arall yn dilyn cyfres o raglenni ar ran dadleuol yr arglwydd yn dilyn trychineb Aberfan. Mae wedi gwahodd pobl y Rhondda i gynnig enw arall.

Perswadiodd yr Arglwydd Tonypandy, oedd yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru pan laddwyd 116 o blant a 28 o oedolion yn y pentref yng Nghwm Merthyr, y goroeswyr i roi hyd at £100,000 – a roddwyd i’r apêl codi arian o bob cwr o’r byd – tuag at gost clirio’r tipiau.

Dywedodd Ms Wood, a alwodd y weithred hon y “creulonaf o bob eironi,” ei bod yn bryd i’r Rhondda roi terfyn ar anrhydeddu’r Arglwydd Tonypandy.

“Gyda chyfres o raglenni teledu yn ddiweddar, cawsom ein hagoffa oll o’r drychineb enbyd a ddigwyddodd yng nghymuned Aberfan 50 mlynedd yn ôl,” dywedodd. “Does dim mod ddychmygu’r loes a deimlodd cymuned o golli cymaint o fywydau.

“Yr hyn wnaeth bethau’n waeth yw y bu’n rhaid i’r gymuned hon yn ei galar dalu peth o gost clirio’r tipau a ddygodd eu meibion a’u merched oddi arnynt.

“Dyma’r creulonaf o bob eironi; ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar y pryd oedd prif symbylydd y penderfyniad ofnadwy hwn. Roedd yn weithred ysgeler na ellir ei hanghofio na’i maddau.

“Mae llawer o bobl yn y Rhondda wedi syrffedu ar gael eu cysylltu â’r Arglwydd Tonypandy ac y mae’r rhaglenni a ddarlledwyd yn ddiweddar yn dangos pam fod cyfiawnhad dros iddynt deimlo felly.

“Mae’n bryd i’w enw gael ei symud o lefydd fel tafarn y Lord Tonypandy – nid yw ei waddol yn ddim i fod yn falch ohono. Dywedodd Crown Carveries y buasent yn barod i ystyried newid enw pan fyddant yn adnewyddu’r adeilad. Byddai’n wych pe gallai pobl y Rhondda gynnig awgrymiadau am enw arall.

“Er mwyn dwyn pwysau a gofalu bod hyn yn digwydd, carwn ychwanegu at y 600 a mwy o lofnodion a gasglwyd gennym eisoes.

"Os oes unrhyw un o’r un farn â mi ei bod yn bryd i’r Rhondda roi’r gorau i eilun-addoli’r Arglwydd Tonypandy, gallant lofnodi’r ddeiseb trwy glicio ar y ddolen isod. Diolch.”

http://www.leannerhondda.wales/crown_carveries

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.