Amser Rhoi'r Gorau i'r Lord Tonypandy, Medd Leanne Wood

 SMALL_MH_050716_Plaid_Cymru_029.jpg

Mae deiseb a gychwynnwyd gan AC y Rhondda Leanne Wood yn annog cwmni tafarndai i newid enw un o’u tafarnau wedi casglu dros 600 o lofnodion.

Mae arweinydd Plaid Cymru sy’n byw ym Mhenygraig yn galw ar Crown Carveries i alw tafarn y Lord Tonypandy yn rhywbeth arall yn dilyn cyfres o raglenni ar ran dadleuol yr arglwydd yn dilyn trychineb Aberfan. Mae wedi gwahodd pobl y Rhondda i gynnig enw arall.

Perswadiodd yr Arglwydd Tonypandy, oedd yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru pan laddwyd 116 o blant a 28 o oedolion yn y pentref yng Nghwm Merthyr, y goroeswyr i roi hyd at £100,000 – a roddwyd i’r apêl codi arian o bob cwr o’r byd – tuag at gost clirio’r tipiau.

Dywedodd Ms Wood, a alwodd y weithred hon y “creulonaf o bob eironi,” ei bod yn bryd i’r Rhondda roi terfyn ar anrhydeddu’r Arglwydd Tonypandy.

“Gyda chyfres o raglenni teledu yn ddiweddar, cawsom ein hagoffa oll o’r drychineb enbyd a ddigwyddodd yng nghymuned Aberfan 50 mlynedd yn ôl,” dywedodd. “Does dim mod ddychmygu’r loes a deimlodd cymuned o golli cymaint o fywydau.

“Yr hyn wnaeth bethau’n waeth yw y bu’n rhaid i’r gymuned hon yn ei galar dalu peth o gost clirio’r tipau a ddygodd eu meibion a’u merched oddi arnynt.

“Dyma’r creulonaf o bob eironi; ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar y pryd oedd prif symbylydd y penderfyniad ofnadwy hwn. Roedd yn weithred ysgeler na ellir ei hanghofio na’i maddau.

“Mae llawer o bobl yn y Rhondda wedi syrffedu ar gael eu cysylltu â’r Arglwydd Tonypandy ac y mae’r rhaglenni a ddarlledwyd yn ddiweddar yn dangos pam fod cyfiawnhad dros iddynt deimlo felly.

“Mae’n bryd i’w enw gael ei symud o lefydd fel tafarn y Lord Tonypandy – nid yw ei waddol yn ddim i fod yn falch ohono. Dywedodd Crown Carveries y buasent yn barod i ystyried newid enw pan fyddant yn adnewyddu’r adeilad. Byddai’n wych pe gallai pobl y Rhondda gynnig awgrymiadau am enw arall.

“Er mwyn dwyn pwysau a gofalu bod hyn yn digwydd, carwn ychwanegu at y 600 a mwy o lofnodion a gasglwyd gennym eisoes.

"Os oes unrhyw un o’r un farn â mi ei bod yn bryd i’r Rhondda roi’r gorau i eilun-addoli’r Arglwydd Tonypandy, gallant lofnodi’r ddeiseb trwy glicio ar y ddolen isod. Diolch.”

http://www.leannerhondda.wales/crown_carveries

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.