Cloi RCT yn "siom ond nid yn syndod " - Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Mae’n siomedig ond nid yn syndod fod y Rhondda wedi dilyn bwrdeistref sirol Caerffili ac wedi cyflwyno cyfnod cloi. Roedd hyn yn rhywbeth yr oeddem ni’n ofni fuasai’n digwydd oherwydd y cynnydd mewn cyfraddau trosglwyddo.

“Rwy’n annog pawb i ddilyn y canllawiau am ymbellhau cymdeithasol, golchi dwylo a chwrdd ag aelwydydd eraill yn yr awyr agored yn unig. Mae gwisgo mygydau wyneb mewn siopau hefyd yn hanfodol. Rwy’n erfyn ar bawb y mae’r gwasanaeth olrhain yn dod i gysylltiad â hwy i gydweithredu’n llawn fel y gallwn fygu’r feirws hwn.

“Cyntaf yn y byd y gallwn reoli hyn, cyntaf yn y byd y gallwn lacio cyfyngiadau a bydd ein hanwyliaid yn fwy diogel.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.