Canlyniadau’r Etholiadau Lleol yn Sylfaen Gadarn i Fwy o Lwyddiannau i Blaid Cymru, medd Leanne

 Group_shot_Wattstown_BC.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi galw perfformiad Plaid Cymru yn etholiadau’r cyngor fel man cychwyn gwych i’r etholiad cyffredinol brys sydd ar ddigwydd yn y DG.

Daeth Plaid Cymru i’r amlwg fel y blaid fwyaf yn y Rhondda o ran nifer y seddi a enillwyd a phleidleisiau a fwriwyd.

Dywedodd Leanne, sy’n byw ym Mhenygraig, fod y 14 sedd a enillwyd a’r 18,525 pleidlais a enillwyd gan Blaid Cymru yn dangos fod ymgeisydd y blaid yn yr Etholiad Cyffredinol, Branwen Cennard, yn fwy nac abl i greu hanes ac ennill ar Fehefin 8.

“Rwyf mor falch mai Plaid Cymru yn awr yw’r blaid fwyaf yn y Rhondda,” meddai Leanne.

“Mae’n deyrnged i’r gwaith caled a wnaed gan yr holl ymgeiswyr yn ystod yr ymgyrch faith a chadarnhaol hon.

“Mae hyn yn ein rhoi mewn sefyllfa gref ar gyfer etholiad y DG y mis nesaf. Mae gennym ymgeisydd rhagorol yn Branwen Cennard a fagwyd yn y Rhondda ac sy’n byw o hyd yn Nhreorci.

“Mae’n deall cymunedau’r Rhondda Fach a’r Rhondda Fawr ac yn gwybod yn iawn beth sydd arnom ei angen ar lefel San Steffan.

“O’i hethol, fe fyddai’n creu hanes trwy fod yr AS benywaidd a’r AS cyntaf heb fod o’r Blaid Lafur i gynrychioli’r Rhondda mewn canrif.

“Yn anad dim, byddai Branwen Cennard yn gwneud yn siŵr y bydd gan y Rhondda AS fydd yn pledio ei hachos. Yn wastad.”

Os hoffech chi helpu ymgyrch etholiadol Plaid Cymru, cliciwch ar y ddolen hon os gwelwch yn dda. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.