‘Anfonwch neges at San Steffan a Bae Caerdydd – Pleidleisiwch dros Blaid Cymru’ - Leanne Wood

 2017_campaign_launch.jpg

Mae Leanne Wood wedi dweud fod pleidlais i Blaid Cymru yn yr etholiadau lleol yn “bleidlais dros eich cymuned.”

Roedd Arweinydd Plaid Cymru yn siarad yn ystod lansiad ymgyrch etholiadau lleol Plaid Cymru yng ngwesty’r Heritage Park yn y Rhondda.

Mewn araith gerbron cynulliad o ymgyrchwyr a chefnogwyr ei phlaid, dywedodd AC y Rhondda mai dim ond Plaid Cymru allai dorri drwy'r canfyddiad poblogaidd fod yr holl bleidiau gwleidyddol yr un fath.

Fe dynodd sylw at y cynghorau dan reolaeth Plaid Cymru sydd wedi gwneud gwahaniaeth mewn mannau fel Ceredigion, Conwy, Sir Gaerfyrddin a Gwynedd dros y pum mlynedd diwethaf.

“Heddiw rwyf eisiau chwalu un o’r chwedlau am wleidyddiaeth Cymru,” meddai Ms Wood.

“Mae rhai pobl yn dweud – ‘Rydych chi i gyd yr un fath.’

“Oherwydd bod Cymru wedi ei gadael i lawer gan y Llywodraeth Lafur yng Nghaerdydd, a’r Llywodraeth Geidwadol yn San Steffan, mae pobl mewn llawer rhan o’r wlad yn colli gobaith.

"Ond dyw gwleidyddion ddim i gyd yr un fath. Nid yw Plaid Cymru yr un fath. Plaid Cymru yw eich plaid leol. Ar ochr y bobl yr ydym ni, nid yr elite gwleidyddol a biwrocrataidd.

“Mae pedwar cyngor lleol dan arweiniad Plaid Cymru. Yn y cynghorau hynny, mae cyflogau uwch-swyddogion ar gyfartaledd 22% yn is nac yn y cynghorau a arweinir gan y blaid Lafur.

“Mae’r gwahaniaeth hwn yn gyfystyr â channoedd o filoedd o bunnoedd mae Plaid Cymru yn ei roi’n ôl i gymunedau ac yn ôl i wasanaethau lleol. Yma yn y Rhondda, cynghorwyr Plaid Cymru sy’n cyfrannu rhan o’u lwfansau i elusennau ac achosion da lleol.

“Ac fel Aelod Cynulliad Plaid Cymru, fi yw’r unig arweinydd plaid sydd wedi defnyddio rhan o’m cyflog personol i gyflogi prentis lleol.

“Felly na, tydyn ni ddim i gyd yr un fath. Mae Plaid Cymru yn blaid y bobl nid mewn geiriau yn unig, ond mewn gweithredoedd.”

Fe ychwanegodd: “Nid plaid protest mohonom, ond plaid sy’n ymboeni am gymunedau Cymru a’u gwneud yn fwy llwyddiannus.

“A lle cawn ni ein hethol ar Fai 4, fe fyddwn yn gweithio i gryfhau ein cymunedau. I sicrhau swyddi lleol a chreu prentisiaethau. I lanhau’r amgylchedd yn lleol. I godi tai i bobl leol ac amddiffyn yr iaith a’r diwylliant Cymraeg. Ac i atal cyflogau uwch-swyddogion rhag mynd allan o reolaeth.

“Mae’r etholiad hwn ar Fai 4 yn fater o anfon neges. Mae’n gyfle i roi gwybod i Lafur ym Mae Caerdydd a’r Torïaid yn San Steffan wybod na fyddwch bellach yn sefyll ar y cyrion wrth i’ch cymunedau gael eu hanwybyddu a’ch gwasanaethau lleol gael eu hisraddio neu eu gwerthu.

“Gallwch ddibynnu ar Blaid Cymru i ymladd ar ran eich ardal leol yn erbyn yr un pleidiau sydd wedi ein siomi dro ar ôl tro. Peidiwch â gwobrwyo methiant y pleidiau eraill.

“Byddwch yn gadarnhaol dros eich cymuned trwy gefnogi Plaid Cymru. Mae pleidlais i Blaid Cymru yn bleidlais i’ch cymuned, ac yn bleidlais i’ch cenedl.”

Os ydych chi eisiau cefnogi Plaid Cymru yn yr ymgyrch etholiad cyngor, cliciwch ar y ddolen hon plis.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.