Leanne yn Canmol Gweithwyr y Post Brenhinol am eu Hymdrechion yn ystod y Nadolig

Royal_Mail_pic_2.jpg

Mae AC dros y Rhondda wedi ymweld â swyddfa ddosbarthu lleol y Post Brenhinol i ddangos ei gwerthfawrogiad am holl waith y gweithwyr post yn ystod y tymor.

Aeth Leanne Wood i'r swyddfa ddosbarthu yng Nghwm Clydach a chwrdd â nifer o staff sy’n gweithio'n galed i glirio mynydd o lythyrau a pecynnau a ddaw i'r swyddfa dros y Nadolig.

Yn ystod yr ymweliad, gwnaeth Leanne cwrdd â'r gweithwyr post sy'n gofalu am ardal ei chartref ym Mhenygraig a'i swyddfa etholaethol ym Mhorth.

Ar ôl y cyfarfod, dywedodd Leanne: "Roedd e’n dda i gael y cyfle i ddweud 'helo' a 'diolch' i'r gweithwyr post ymroddgar sy'n gwasanaethu rhan o'r Rhondda. Maent yn gweithio'n galed trwy gydol y flwyddyn ond mae'r galw arnynt o amgylch amser y Nadolig yn eithafol.

"Nes i weld yn uniongyrchol faint o lythrennau a pecynnau sydd rhaid iddynt dosbarthu pob dydd ac mae'n anhygoel. Mae'n debyg fod pethau'n fwy prysur nag erioed i weithwyr post.

"Ar ran pawb sy'n dibynnu ar y gweithwyr hyn, sy’n aml ddim yn cel digon o glod, hoffwn ddweud unwaith eto 'diolch iawn.'"


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.