Leanne yn Canmol Gweithwyr y Post Brenhinol am eu Hymdrechion yn ystod y Nadolig

Royal_Mail_pic_2.jpg

Mae AC dros y Rhondda wedi ymweld â swyddfa ddosbarthu lleol y Post Brenhinol i ddangos ei gwerthfawrogiad am holl waith y gweithwyr post yn ystod y tymor.

Aeth Leanne Wood i'r swyddfa ddosbarthu yng Nghwm Clydach a chwrdd â nifer o staff sy’n gweithio'n galed i glirio mynydd o lythyrau a pecynnau a ddaw i'r swyddfa dros y Nadolig.

Yn ystod yr ymweliad, gwnaeth Leanne cwrdd â'r gweithwyr post sy'n gofalu am ardal ei chartref ym Mhenygraig a'i swyddfa etholaethol ym Mhorth.

Ar ôl y cyfarfod, dywedodd Leanne: "Roedd e’n dda i gael y cyfle i ddweud 'helo' a 'diolch' i'r gweithwyr post ymroddgar sy'n gwasanaethu rhan o'r Rhondda. Maent yn gweithio'n galed trwy gydol y flwyddyn ond mae'r galw arnynt o amgylch amser y Nadolig yn eithafol.

"Nes i weld yn uniongyrchol faint o lythrennau a pecynnau sydd rhaid iddynt dosbarthu pob dydd ac mae'n anhygoel. Mae'n debyg fod pethau'n fwy prysur nag erioed i weithwyr post.

"Ar ran pawb sy'n dibynnu ar y gweithwyr hyn, sy’n aml ddim yn cel digon o glod, hoffwn ddweud unwaith eto 'diolch iawn.'"


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.