Leanne yn Canmol Côr Ysgol am Ennill Gwobr

Llwyncelyn_Choir.jpg

Wrth siarad am eu llwyddiant ar raglen Songs of Praise y BBC meddai AC y Rhondda Leanne Wood: “Hoffwn longyfarch Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn ar eu llwyddiant arbennig.

Mae ennill  Côr Ifanc y Flwyddyn (categori Iau) Songs of Praise yn gamp ardderchog ac yn lawn haeddiannol. Fe ges i’r fraint o glywed o côr yn ddiweddar felly dwi’n gwybod pa mor dda ydyn nhw.

“Mae ennill y wobr hon yn tystio i oriau lawer o ymarfer a dylem longyfarch pawb a chwaraeodd ran – y disgyblion a’r athrawon yn Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn wrth gwrs, ond hefyd y rhieni am eu cefnogaeth lawn.

“Rwy’n dymuno pob lwc i’r cor wrth iddynt baratoi yn awr at Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, lle byddant, dwi’n siwr, ymysg y goreuon.”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.