Côr Ysgol yn Gwneud y Rhondda i Gyd yn Falch – Leanne

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi llongyfarch ysgol leol wedi i ddoniau eu côr  gael eu dewis gan adwerthwr nodedig ar gyfer eu hymgyrch hysbysebu Nadolig.

Dewisodd M&S leisiau ysblennydd Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn o’r Porth i ganu ar eu hysbyseb Nadoligaidd sydd yn cynnwys y sêr teledu Paddy McGuinness ac Emma Willis. Mae’r côr yn canu fersiwn newydd o Albatross, cân Fleetwood Mac.

Dywedwyd y bydd y gân yn cael ei chwarae o leiaf unwaith bob awr ym mhob un o siopau M&S ac y bydd miliynau o bobl yn gwylio’r hysbyseb ar y teledu yn ystod yr wythnosau sydd i ddod.

Dyma’r diweddaraf mewn cyfres o lwyddiannau dros y ddwy flynedd a aeth heibio i’r côr, wedi iddynt ennill y brif wobr yn Eisteddfod yr Urdd ac ennill cystadleuaeth Côr Ifanc y Flwyddyn yn rhaglen y BBC Songs of Praise.

“Unwaith eto, mae Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn yn rhoi’r Rhondda ar y map ac yr ydym mor falch ohonynt,” meddai Ms Wood. “Mae’r sain maen nhw yn greu ar y cyd yn rhyfeddol, felly dyw hi’n ddim syndod o gwbl fod cyfarwyddwyr ymgyrch hysbysebu gwerth miliynau o bunnoedd wedi mynd ar eu gofyn.

“Yn amlwg, mae llawer o ddoniau naturiol yng nghôr yr ysgol, ond mae’r sain a gynhyrchant hefyd i’w briodoli i oriau lawer o waith caled a phenderfyniad o du’r disgyblion a’r athrawon, heb sôn am y rhieni sy’n eu cefnogi.

“Rwy’n edrych ymlaen at glywed Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn drosodd a throsodd y Nadolig hwn.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.