Côr Ysgol yn Gwneud y Rhondda i Gyd yn Falch – Leanne

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi llongyfarch ysgol leol wedi i ddoniau eu côr  gael eu dewis gan adwerthwr nodedig ar gyfer eu hymgyrch hysbysebu Nadolig.

Dewisodd M&S leisiau ysblennydd Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn o’r Porth i ganu ar eu hysbyseb Nadoligaidd sydd yn cynnwys y sêr teledu Paddy McGuinness ac Emma Willis. Mae’r côr yn canu fersiwn newydd o Albatross, cân Fleetwood Mac.

Dywedwyd y bydd y gân yn cael ei chwarae o leiaf unwaith bob awr ym mhob un o siopau M&S ac y bydd miliynau o bobl yn gwylio’r hysbyseb ar y teledu yn ystod yr wythnosau sydd i ddod.

Dyma’r diweddaraf mewn cyfres o lwyddiannau dros y ddwy flynedd a aeth heibio i’r côr, wedi iddynt ennill y brif wobr yn Eisteddfod yr Urdd ac ennill cystadleuaeth Côr Ifanc y Flwyddyn yn rhaglen y BBC Songs of Praise.

“Unwaith eto, mae Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn yn rhoi’r Rhondda ar y map ac yr ydym mor falch ohonynt,” meddai Ms Wood. “Mae’r sain maen nhw yn greu ar y cyd yn rhyfeddol, felly dyw hi’n ddim syndod o gwbl fod cyfarwyddwyr ymgyrch hysbysebu gwerth miliynau o bunnoedd wedi mynd ar eu gofyn.

“Yn amlwg, mae llawer o ddoniau naturiol yng nghôr yr ysgol, ond mae’r sain a gynhyrchant hefyd i’w briodoli i oriau lawer o waith caled a phenderfyniad o du’r disgyblion a’r athrawon, heb sôn am y rhieni sy’n eu cefnogi.

“Rwy’n edrych ymlaen at glywed Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn drosodd a throsodd y Nadolig hwn.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.