Rhaid i Lywodraeth Prydain Fabwysiadu Cyflog Byw Go-iawn

 leanne.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw am godiad cyflog i bawb sy’n derbyn y ‘Cyflog Byw Cenedlaethol’ fel y’i gelwir.

Dywedodd AC y Rhondda, a wnaeth yr alwad yn ystod Wythnos Cyflog Byw, fod y gyfradd bresennol o £7.50 yr awr o hyd bron i £1 yn is na’r Cyflog Byw Go-iawn – y gyfradd yr awr a weithiwyd allan yn annibynnol y mae ar weithwyr ei angen i gael dau ben llinyn ynghyd.

Dywedodd Ms Wood ei bod yn bryd i Lywodraeth y DG gynyddu’r gyfradd yr awr fel nad yw gweithwyr yn byw ar ffin tlodi. Dywedodd hefyd y byddai hwb i becynnau cyflog gweithwyr ar draws y DG yn rhoi hwb hefyd i incwm gwario er mwyn sbarduno’r economi – yn enwedig ar ein strydoedd mawr.

“Mae miliynau o bobl yn cael tâl sydd dan y gyfradd yr awr a weithiwyd allan yn annibynnol sydd ei angen i fyw arno,” meddai Ms Wood. “All hynny ddim bod yn iawn. Petai Llywodraeth y DG yn unioni hyn ac yn cyflwyno Cyflog Byw Go-iawn, byddai’n hybu cyflogau o £2000, gyda phobl 21 i 25 oed yn ennill isafswm cyflogau yn elwa o godiad cyflog o bron i £2,700 y flwyddyn.

“Bydd sicrhau cyflog parchus i bawb yn dod hyd yn oed yn fwy pwysig wrth i gyllidebau aelwydydd gael eu gwasgu o raid gan y cynnydd diweddar mewn cyfraddau llog. Oni fydd camau’n cael eu cymryd, cynyddu wnaiff tlodi a bydd hyn yn effeithio ar blant yng Nghymru yn benodol.

“Tra bod y cyfrifoldeb am gyflogau yn gorwedd i raddau helaeth gyda Llywodraeth y DG, all y Llywodraeth Lafur yng Nghymru ddim osgoi pob cyfrifoldeb am hyn.

“Y weinyddiaeth Lafur yng Nghymru yn awr yw’r unig lywodraeth yn y DG sydd heb ymrwymo i godi’r cap ar gyflogau yn y GIG a’r sector cyhoeddus. Mae hyn ar waethaf y ffaith fod hon yn addewid ym maniffesto etholiadol Llafur Cymru ym mis Mai.

“Mae staff y GIG a gweithwyr eraill y sector cyhoeddus yn haeddu codiad cyflog a dylai’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru fod yn cadw eu haddewidion, nid yn troi cefnau arnynt.”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.