Cwymp Dramatig yn y Defnydd o Lyfrgelloedd Ers i'r Blaid Lafur eu Cau, medd Plaid Cymru

Penygraiglibrary.jpg

Gall Plaid Cymru ddatgelu bod nifer y bobl sy'n ymweld â llyfrgelloedd yn Rhondda Cynon Taf wedi gostwng o 26% ers i'r cyngor gau llawer ohonynt.

Dengys ffigyrau a gafodd Plaid Cymru o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth fod nifer yr ymwelwyr wedi gostwng o 1,205,955 yn 2013-14 i 894,896 - cwymp o 311,059 - yn ystod y flwyddyn ers i gyngor Llafur Rhondda Cynon Taf benderfynu eu cau.

Rhyddhaodd y cyngor ddadansoddiad o'r defnydd fesul llyfrgell er 2013 - 14.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, sy'n byw yn y Rhondda, "Mae hyn yn dangos effaith cau llyfrgelloedd. Ddwy flynedd yn ôl, rhybuddiais am yr effaith ar gymunedau lleol a lefelau llythrennedd.

"Mae'n amlwg bod llawer o bobl y mae eu cangen leol wedi cau wedi rhoi'r gorau i ymweld â llyfrgell, efallai am fod yr unig ddewis yn bellach o'u cartrefi.

"Bydd bwriad diweddaraf y Cyngor, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd, i leihau nifer y canghennau, cyflwyno canghennau ag un aelod o staff yn unig, a gwario llai ar lyfrau, yn niweidio'r gwasanaeth ymhellach ac fe welwn leihad pellach yn y nifer sy'n benthyca llyfrau. Hefyd, bwriedir lleihau nifer y llyfrgellwyr o 15, ar adeg pan mae'r nifer a gyflogir gan y gwasanaeth llyfrgelloedd wedi gostwng o 87 yn 2013 i 64 ar hyn o bryd."

Ychwanegodd Leanne Wood: "Ym Mhenygraig, fe gollon ni'r llyfrgell ond mae'r gymuned wedi dod i'r adwy ac rydyn ni ar fin ailagor, ond dyw cymunedau eraill ddim wedi bod mor ffodus."

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.