Cwymp Dramatig yn y Defnydd o Lyfrgelloedd Ers i'r Blaid Lafur eu Cau, medd Plaid Cymru

Penygraiglibrary.jpg

Gall Plaid Cymru ddatgelu bod nifer y bobl sy'n ymweld â llyfrgelloedd yn Rhondda Cynon Taf wedi gostwng o 26% ers i'r cyngor gau llawer ohonynt.

Dengys ffigyrau a gafodd Plaid Cymru o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth fod nifer yr ymwelwyr wedi gostwng o 1,205,955 yn 2013-14 i 894,896 - cwymp o 311,059 - yn ystod y flwyddyn ers i gyngor Llafur Rhondda Cynon Taf benderfynu eu cau.

Rhyddhaodd y cyngor ddadansoddiad o'r defnydd fesul llyfrgell er 2013 - 14.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, sy'n byw yn y Rhondda, "Mae hyn yn dangos effaith cau llyfrgelloedd. Ddwy flynedd yn ôl, rhybuddiais am yr effaith ar gymunedau lleol a lefelau llythrennedd.

"Mae'n amlwg bod llawer o bobl y mae eu cangen leol wedi cau wedi rhoi'r gorau i ymweld â llyfrgell, efallai am fod yr unig ddewis yn bellach o'u cartrefi.

"Bydd bwriad diweddaraf y Cyngor, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd, i leihau nifer y canghennau, cyflwyno canghennau ag un aelod o staff yn unig, a gwario llai ar lyfrau, yn niweidio'r gwasanaeth ymhellach ac fe welwn leihad pellach yn y nifer sy'n benthyca llyfrau. Hefyd, bwriedir lleihau nifer y llyfrgellwyr o 15, ar adeg pan mae'r nifer a gyflogir gan y gwasanaeth llyfrgelloedd wedi gostwng o 87 yn 2013 i 64 ar hyn o bryd."

Ychwanegodd Leanne Wood: "Ym Mhenygraig, fe gollon ni'r llyfrgell ond mae'r gymuned wedi dod i'r adwy ac rydyn ni ar fin ailagor, ond dyw cymunedau eraill ddim wedi bod mor ffodus."

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.