Arweinydd Plaid Cymru’n Cyhoeddi Arf Ymgyrchu Newydd

 website_pix_edit3small.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi sefydlu gwefan newydd i'w helpu i ledu'r gair am neges bositif ei phlaid i wella Cymru.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad sy'n byw yn y Rhondda na fydd y wefan yn cael ei defnyddio i ledu gwybodaeth am bolisïau Plaid Cymru a'u perthnasedd i'r Rhondda yn unig, ond hefyd i dderbyn barn pobl yn yr etholaeth.

Dywedodd Ms. Wood sy'n byw ym Mhenygraig y bydd y wefan yn arf pwysig i hyrwyddo gwleidyddiaeth newydd yn y Rhondda ac i hybu'r newidiadau angenrheidiol i wella bywydau pobl.

"Mae'r wefan newydd hon yn ddatblygiad cyffrous yn ymgyrch Plaid Cymru i ennill Cwm Rhondda," dywedodd Ms. Wood.

"Fe'i defnyddir i hysbysu pobl am hynt yr ymgyrch, dweud wrth bobl am yr ymweliadau byddaf yn eu gwneud a'r polisïau a gynigiwn i wella eu bywydau.

"Fe'i defnyddir yn ogystal i helpu pobl i gefnogi ymgyrchoedd, er enghraifft, rhaglen  y Blaid Lafur i ganoli gwasanaethai ysbytai sydd wedi rhoi cleifion a staff Ysbyty Brenhinol Morgannwg o dan anfantais sylweddol.

"Rwyf am wybod beth sydd gan pobl y Rhondda i'w ddweud am y pmaterion sy'n effeithio ar eu bywydau pob dydd a bydd y wefan hon yn cynnig imi un ffordd o wrando ar eu barn."

Ychwanegodd Ms. Wood, "Yn barod, rydyn ni wedi siarad â miloedd o bobl yn rhan o'r ymgyrch ar gyfer etholiadau'r Cynulliad ac mae'n glir bod pobl y Rhondda wedi eu dadrithio gan y Blaid Lafur ac yn galw am newid.

"Mae Plaid Cymru'n gweithio'n ddi-baid i lunio polisïau credadwy sy'n gallu dwyn budd i iechyd, addysg a sefyllfa waith ein pobl.

"Bydd y wefan hon yn dangos beth y gallwn ei wneud gyda gwahanol lywodraeth yng Nghymru. Bydd yn dangos hefyd beth sy'n bosib os down ynghyd a phleidleisio am newid ar 5 Mai eleni.

"Does dim yn anorfod am ddyfodol y Rhondda. Credaf yn gryf y gallwn ni lwyddo. Nid dyma'r gorau sy'n bosib."

Os gallwch gefnogi ymgyrch Leanne i fod yn Aelod Cynulliad nesa’r Rhondda, yna cliciwch ar y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.