Leanne Wood - 'Valleys Kids'

 valley_kids_pic.jpeg

Bu 'Valleys Kids', a leolwyd ym Mhenygraig, a'r staff a weithiai yno, yn ddylanwad mawr ar Leanne yn ei harddegau.

Dywed Leanne,"Pan oeddwn i'n tyfu ym Mhenygraig, roedd yr hyn a alwem yn 'Bike Club' yn sefydliad bach iawn. Gweithiai llawer yno, ond y rhan fwyaf yn wirfoddol.

"Gweithiai Pauline am y rhan fwyaf o'r blynyddoedd hynny ar gyflog hanner-amser ac roedd Julie yn ymwneud â'r celfyddydau creadigol ac yn dysgu ffotograffiaeth inni. Fe'n helpodd hefyd i greu fideo a anfonwyd i gystadleuaeth ffilmiau.. Rwy'n cofio gan taw dyna fy nhaith gyntaf i Lundain a'n bod ni wedi mynd ar fws bitw gyda gweithwyr ieuenctid a nifer o bobl ifainc o Benygraig.

"Creodd 'Bike Club' Penygraig - a dyfodd yn 'Valleys Kids' - nifer o gyfleoedd i mi'n bersonol a'm cylch o ffrindiau.

"Cawsom gyfle i wirfoddoli a dysgu sgiliau amrywiol ond hefyd bu'n ddrws i mewn i wleidyddiaeth.

"Rwy'n fythol ddiolchgar i'r gweithwyr ieuenctid hynny am y trafodaethau a gawsom dros sawl dysglaid o goffi, yn aml ar nosweithiau oer, gaeafol yn selar hen swyddfeydd y Co-op ym Mhenygraig.

"Bu rhai o'r sgyrsiau hynny'n help imi ffurfio'r daliadau a'r gwerthoedd rwy'n dal i'w harddel heddiw."

Mae Leanne yn dal i gefnogi'r sefydliad hyd heddiw. 'Mae 'Valleys Kids' yn sefydliad gwirfoddol llwyddiannus sy'n cydweithio ag amrywiaeth o bobl o sawl cymuned," ebe Leanne.

"Maen nhw'n gwneud gwaith arbennig o dda gyda phobl ifainc a phlant,, yn sicrhau eu bod yn ymddiddori mewn rhywbeth ac mae ganddyn nhw weithgareddau i'w difyrru. Maen nhw'n ardderchog ac yn cyflogi llawer o bobl. maen nhw wedi datblygu i fod yn un o gyflogwyr mwyaf yr ardal."

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.