Leanne Wood - 'Valleys Kids'

 valley_kids_pic.jpeg

Bu 'Valleys Kids', a leolwyd ym Mhenygraig, a'r staff a weithiai yno, yn ddylanwad mawr ar Leanne yn ei harddegau.

Dywed Leanne,"Pan oeddwn i'n tyfu ym Mhenygraig, roedd yr hyn a alwem yn 'Bike Club' yn sefydliad bach iawn. Gweithiai llawer yno, ond y rhan fwyaf yn wirfoddol.

"Gweithiai Pauline am y rhan fwyaf o'r blynyddoedd hynny ar gyflog hanner-amser ac roedd Julie yn ymwneud â'r celfyddydau creadigol ac yn dysgu ffotograffiaeth inni. Fe'n helpodd hefyd i greu fideo a anfonwyd i gystadleuaeth ffilmiau.. Rwy'n cofio gan taw dyna fy nhaith gyntaf i Lundain a'n bod ni wedi mynd ar fws bitw gyda gweithwyr ieuenctid a nifer o bobl ifainc o Benygraig.

"Creodd 'Bike Club' Penygraig - a dyfodd yn 'Valleys Kids' - nifer o gyfleoedd i mi'n bersonol a'm cylch o ffrindiau.

"Cawsom gyfle i wirfoddoli a dysgu sgiliau amrywiol ond hefyd bu'n ddrws i mewn i wleidyddiaeth.

"Rwy'n fythol ddiolchgar i'r gweithwyr ieuenctid hynny am y trafodaethau a gawsom dros sawl dysglaid o goffi, yn aml ar nosweithiau oer, gaeafol yn selar hen swyddfeydd y Co-op ym Mhenygraig.

"Bu rhai o'r sgyrsiau hynny'n help imi ffurfio'r daliadau a'r gwerthoedd rwy'n dal i'w harddel heddiw."

Mae Leanne yn dal i gefnogi'r sefydliad hyd heddiw. 'Mae 'Valleys Kids' yn sefydliad gwirfoddol llwyddiannus sy'n cydweithio ag amrywiaeth o bobl o sawl cymuned," ebe Leanne.

"Maen nhw'n gwneud gwaith arbennig o dda gyda phobl ifainc a phlant,, yn sicrhau eu bod yn ymddiddori mewn rhywbeth ac mae ganddyn nhw weithgareddau i'w difyrru. Maen nhw'n ardderchog ac yn cyflogi llawer o bobl. maen nhw wedi datblygu i fod yn un o gyflogwyr mwyaf yr ardal."

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.