Myfyrwyr Y Chweched Yn Holi Leanne Yn Ei Hen Ysgol

edit1small.jpg 

I nodi 100 diwrnod i etholiadau'r Cynulliad, aeth Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, yn ôl i'w hen ysgol uwchradd.

Aeth Ms. Wood i Goleg Cymunedol Tonypandy - sydd ond rownd y gornel o'i chartref ym Mhenygraig - i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb gyda myfyrwyr y chweched dosbarth. Gofynwyd nifer o gwestiynau yn amrywio o'r hyn y byddai Plaid Cymru'n ei wneud dros bobl ifainc pe baent mewn llywodraeth i werth defnyddio eich pleidlais mewn etholiad.

Yn ystod yr yweliad, cyfarfu Ms. Wood â phrifathrawes yr ysgol, Helen O'Sullivan. Canmolodd Ms. Wood y myfyrwyr a gymerodd ran am eu diddordeb mewn gwleidyddiaeth ac am amrywiaeth eu cwestiynau.

"Mae'n dda mynd nôl i fy hen ysgol a gweld bod disgyblion heddiw yn ddeallus, gwybodus ac yn ymddiddori mewn gwleidyddiaeth. Rwy'n gobeithio y byddan nhw'n dal i ymddiddori ac yn datgan eu barn wleidyddol ar bob cyfle. Yr unig ffordd y bydd rhai mewn llywodraeth yn cymryd sylw ohonyn nhw a'u pryderon yw eu bod yn defnyddio'u grym yn y modd hwnnw.

"Dyna'r neges bwysicaf y gobeithiaf y cawsant o'r sesiwn."

Ychwanegodd Ms. Wood, "Mae'n warthus na fydd chweched dosbarth yn Nhonypandy ymhen dwy flynedd o dan gynlluniau ad-drefnu dadleuol y cyngor.

"Bydd rhaid i ddisgyblion fynd i ysgol arall i baratoi at arholiadau Safon A. Rwy'n rhannu pryderon athrawon y gall eu gorfodi i newid ysgol beri i lawer benderfynu peidio â sefyll Safon A a'u rhwystro rhag cyrraedd eu potensial llawn."

Os ydych chi eisiau cefnogi ymgyrch Leanne, cliciwch y ddolen hon.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.