Leanne Lansio Ymgyrch i Drawsnewid Rhondda

 campaignlaunchedit8small.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi lawnsio'i hymgyrch i fod yn AC nesaf y Rhondda yn ei thref enedigol, Penygraig.

Daeth dros 80 o wahoddedigion i ganolfan Soar, Penygraig a chwaraeodd ran bwysig ym mhlentyndod Leanne gan ei bod yn gartref i fenter Valleys Kids.
Mwynheuodd y gwesteion gerddoriaeth gan driawd o gerddorion ifanc, band gwerin cyfoes Carreg Lafar a'r gantores synth pop, Ani Saunders. Siaradodd ymgyrchydd blaenllaw Rhieni yn Erbyn Toriadau Addysg yn RhCT, Jo Caddy, Jill Evas ASE, Cyngh. Geraint Davies, AC cyntaf y Rhondda, a Leanne ei hun. Llywiwyd y noson gan yr actores a chynghorydd Plaid Cymru, Shelley Rees-Owen. Dywedodd Leanne, "Roedd y noson yn llwyddiant mawr a dw i am ddiolch i bawb am ei wneud yn achlysur mor arbennig. Golygai lawer imi fy mod yn dechrau fy ymgyrch mewn adeilad sydd mor amlwg a phwysig i bobl leol ym Mhenygraig. Roedd adeilad Soar yn ail gartref i fi pan oeddwn yn ifanc ac mae'n dda gweld ei fod yn dal i gynnig cyfle i bobl ifanc i ddysgu, datblygu a chymdeithasu.
"Er taw neithiwr oedd dechrau'r ymgyrch yn swyddogol, rydym, mewn gwirionedd, wedi bod yn ymgyrchu ers tro yn y Rhondda. O siarad â miloedd o bobl ar hyd y Rhondda Fach a Mawr, rwy'n gwybod eu bod yn barod am newid.
"Gall pobl weld nad yw'r status quo politicaidd yn dderbyniol bellach gyda'i ddiweithdra uchel, cwtogi gwasanaethau ac ysbyty lleol sy wedi ei israddio. Mae gan Blaid Cymru bolisïau ac atebion i wella hyn, nid yn y Rhondda'n unig, ond ar draws Cymru - ond rhaid wrth gefnogaeth pobl i wneud hynny.
" Does dim yn anorfod am y Rhondda. Fy nod yw profi hynny ar 5 Mai ac yn y blynyddoedd i ddod"

Os ydych chi eisiau cefnogi ymgyrch Leanne cliciwch yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.