Mae Buddsoddiad Chwarter Miliwn yn Hwb i'r Rhondda yn Ogystal â Clydach - Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC Rhondda wedi llongyfarch sefydliad lleol ar ôl iddynt gael chwarter miliwn o bunnoedd o gais llwyddiannus am gyllid.

Mae Ymddiriedolaeth Pentref Cambrian wedi cael cynnig £250,000 trwy Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru a bydd yn cael ei ddefnyddio i gael caban pren mwy parhaol yn lle eu hadeilad dros dro presennol.

Mae'r sefydliad cymunedol yng Nghlydach yn rhedeg Bar Caffi Lakeside mewn lleoliad delfrydol sy'n boblogaidd gyda cherddwyr yn ogystal â Chyfleuster 3G Academi Chwaraeon Cambrian Lakeside.

Dywedodd Leanne Wood AC y bydd y cais llwyddiannus hwn yn hwb i'r gymuned leol ond hefyd i’r Rhondda gyfan. “Mae'r llyn a'r caffi yng Nghlydach yn un o drysorau cymoedd y Rhondda.”

“Bydd yr arian sylweddol yma yn galluogi'r ymddiriedolaeth i dyfu, datblygu a chynnig amgylchedd mwy deniadol i ymwelwyr.

“Gallaf weld y cyfleuster yn mynd o nerth i nerth ac mae hynny'n dyst i waith caled pawb sy'n ymwneud ag Ymddiriedolaeth Pentref Cambrian. Da iawn bawb!”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.