Datganiad Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

 MH_050716_Plaid_Cymru_040.JPG

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn ddiwrnod dathlu ledled y byd. Mae’n ddiwrnod i ddod ynghyd i nodi llwyddiannau a chyraeddiadau menywod, yn aml dan amgylchiadau gwael, ym mhob maes. Mae’n fwy nac amser i ddathlu – mae hefyd yn amser i adlewyrchu; amser i sylweddoli fod cymaint i’w wneud i gael cydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Rydym hyd yn oed mewn perygl o fynd tuag yn ôl - os bydd pobl fel Nigel Farage ac eraill yn UKIP yn cael eu ffordd. Rydym oll wedi clywed y datganiadau hynny ganddynt yn galw am ddileu absenoldeb mamolaeth taledig a chyfreithiau gwrth-gamwahaniaethu. Peidied neb â thwyllo ei hun nad oes bygythiadau i’r hawliau hynny y brwydrodd menywod mor galed i’w hennill.

Dwyf i ddim am i’m merch na’i merched hithau dyfu mewn cymdeithas sydd yn eu trin hwy’n waeth neu’n talu llai iddynt oherwydd eu rhyw. Dwyf i ddim am iddi hi dyfu mewn cymdeithas a allai ei hanwybyddu am ddyrchafiad oherwydd ei rhyw. Dwyf i ddim am iddi hi dyfu mewn cymdeithas lle mae’n fwy tebygol o gael ei bwlio yn ei man gwaith neu ar-lein oherwydd ei rhyw. A dwyf i ddim am iddi hi dyfu mewn cymdeithas lle mae’n fwy tebygol o ddioddef cam-drin yn y cartref neu drais oherwydd ei rhyw. Oni welwn newid sylweddol, dyna’r dynged sy’n ei hwynebu hi a merched eraill sy’n dod i oed yng Nghymru a llawer o’r byd.
Yn y ganrif ddiwethaf, mentrodd criw cryf o fenywod eu bywydau, yn llythrennol, i gael y bleidlais i bawb. Doedd dim ofn arnyn nhw.

Doedden nhw ddim yn barod i dderbyn cael eu trin fel dinasyddion eilradd. Ganrif yn nes ymlaen, ac yr ydym yn dal i ymdrechu i gael cydraddoldeb i’r rhywiau a diwedd ar drais yn erbyn menywod a llawer mwy o gamau cydraddoldeb.

Dyna pam fy mod yn falch o alw fy hun yn ffeminydd a dyna pam y byddaf yn ymuno gyda miliynau eraill ledled y byd i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.