Datganiad Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

 MH_050716_Plaid_Cymru_040.JPG

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn ddiwrnod dathlu ledled y byd. Mae’n ddiwrnod i ddod ynghyd i nodi llwyddiannau a chyraeddiadau menywod, yn aml dan amgylchiadau gwael, ym mhob maes. Mae’n fwy nac amser i ddathlu – mae hefyd yn amser i adlewyrchu; amser i sylweddoli fod cymaint i’w wneud i gael cydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Rydym hyd yn oed mewn perygl o fynd tuag yn ôl - os bydd pobl fel Nigel Farage ac eraill yn UKIP yn cael eu ffordd. Rydym oll wedi clywed y datganiadau hynny ganddynt yn galw am ddileu absenoldeb mamolaeth taledig a chyfreithiau gwrth-gamwahaniaethu. Peidied neb â thwyllo ei hun nad oes bygythiadau i’r hawliau hynny y brwydrodd menywod mor galed i’w hennill.

Dwyf i ddim am i’m merch na’i merched hithau dyfu mewn cymdeithas sydd yn eu trin hwy’n waeth neu’n talu llai iddynt oherwydd eu rhyw. Dwyf i ddim am iddi hi dyfu mewn cymdeithas a allai ei hanwybyddu am ddyrchafiad oherwydd ei rhyw. Dwyf i ddim am iddi hi dyfu mewn cymdeithas lle mae’n fwy tebygol o gael ei bwlio yn ei man gwaith neu ar-lein oherwydd ei rhyw. A dwyf i ddim am iddi hi dyfu mewn cymdeithas lle mae’n fwy tebygol o ddioddef cam-drin yn y cartref neu drais oherwydd ei rhyw. Oni welwn newid sylweddol, dyna’r dynged sy’n ei hwynebu hi a merched eraill sy’n dod i oed yng Nghymru a llawer o’r byd.
Yn y ganrif ddiwethaf, mentrodd criw cryf o fenywod eu bywydau, yn llythrennol, i gael y bleidlais i bawb. Doedd dim ofn arnyn nhw.

Doedden nhw ddim yn barod i dderbyn cael eu trin fel dinasyddion eilradd. Ganrif yn nes ymlaen, ac yr ydym yn dal i ymdrechu i gael cydraddoldeb i’r rhywiau a diwedd ar drais yn erbyn menywod a llawer mwy o gamau cydraddoldeb.

Dyna pam fy mod yn falch o alw fy hun yn ffeminydd a dyna pam y byddaf yn ymuno gyda miliynau eraill ledled y byd i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.