Cymru wedi ei ‘Llyffetheirio’ ar Bwerau Treth Incwm

 MH_050716_Plaid_Cymru_043.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi seinio rhybudd ynghylch pwerau treth incwm sydd yn dod i Gymru.

Gall Llywodraeth Cymru osod hanner y dreth incwm o Ebrill 2019 ymlaen.

Mae Llywodraeth yr Alban newydd gyhoeddi eu cynlluniau eu hunain, a bwriada greu trothwyau newydd er mwyn cyflwyno toriadau treth i’r rhan fwyaf o drethdalwyr, gyda’r rhai sy’n ennill mwy yn talu mymryn yn fwy.

Fodd bynnag, mae Plaid Cymru yn rhybuddio na fydd Cymru yn cael y pwerau i greu trothwyau newydd.

Gall Cymru amrywio trethi yn y tri band presennol yn unig. Mae hyn yn golygu mai cyfyngedig yw’r sgôp ar gyfer cynhyrchu refeniw, ac y byddai toriadau treth yn llawer mwy costus i gyllideb Cymru nac yn yr Alban.

Bydd Ms Wood yn ysgrifennu at y Prif Weinidog ac at Lywodraeth y DG i alw am drafodaethau ar ehangu a gwella’r pwerau treth incwm fydd yn dod i Gymru erbyn 2019.

Meddai Leanne Wood: “Mae Plaid Cymru eisiau trethi teg i ddinasyddion Cymru. Nid yw San Steffan yn gweithio i Gymru, felly rydym eisiau gwneud ein penderfyniadau ein hunain dros dreth incwm yma.

“Un ffordd o wneud hyn yw creu trothwyau newydd, sy’n galluogi llywodraethau i fod yn hyblyg.

“Ond mae’r pwerau sy’n cael eu trosglwyddo i Gymru yn gyfyngedig, ac nid oes modd i ni greu trothwyau newydd. Byddwn wedi ein clymu wrth drothwyau Llywodraeth y DG nad ydynt yn adlewyrchu anghenion Cymru.

“Mae unrhyw doriad treth yn ddrud ar wasanaethau cyhoeddus. A gall unrhyw godiad treth godi arian yn unig os yw’n cael ei gymhwyso i weithwyr ar gyflogau is.

“Mae hyn yn annheg, yn anhyblyg ac yn aneffeithiol, ac y mae’n golygu y gall trethdalwyr Cymru fod ar eu colled.

“Rwyf eisiau seinio rhybudd ar hyn fel y gall arweinwyr y pleidiau Cymreig godi llais. Mae angen i ni ofyn i Lywodraeth y DG am drafodaethau cyn gynted ag sydd modd, er mwyn edrych ar hyn eto.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.