Plaid Cymru yn Annog Gwrthdroi Toriadau i Niferoedd Gwelyau Ysbytai

MH_050716_Plaid_Cymru_029.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar y llywodraeth Lafur yng Nghymru i wrthdroi eu toriadau i nifer y gwelyau ysbyty yng Nghymru er lles diogelwch cleifion.

Daw ei galwad yng ngoleuni rhybudd Ysgrifennydd Iechyd yr wrthblaid Lafur yn y DG am “argyfwng” yn nifer y gwelyau sydd ar gael ar wardiau, a ddywedodd:

“Mae’n hollol  annerbyniol fod y targed o 85 y cant o gyfradd llenwi gwelyau am wasanaethau ysbyty cyffredinol a brys wedi ie fethu bob chwarter am dros saith mlynedd, a bod hyn wedi arwain at beryglu diogelwch cleifion yn rheolaidd.”

Dywedodd Leanne Wood fod cyfraddau llenwi yng Nghymru wedi bod yn uwch na’r “gyfradd llenwi ddiogel” o 85% ers 2011 ac mai’r ffigwr diweddaraf yw 87.4%. Dywedodd fod y risg i gleifion wedi gwaethygu gan benderfyniad y llywodraeth Lafur i dorri nifer y gwelyau ysbyty oedd ar gael.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Pan fo arnom angen mwy o allu yn y GIG, a phryd y dylid bod wedi cynllunio ar gyfer hynny, mae’r weinyddiaeth Lafur wedi torri nifer y gwelyau ysbyty yng Nghymru. Mae hyn wedi cadw cyfraddau llenwi gwelyau yn uwch na’r lefel ddiogel o 85% am flynyddoedd. Dywed arbenigwyr pan fo’r gyfradd llenwi wedi’i gwthio’n uwch na’r lefel hon, ei fod yn risg i gleifion gan y gall hyn arwain at glefydau neu firysau yn lledaenu.

“Mae rheolaeth wleidyddol wael trwy fethu â chynllunio’n iawn, yn enwedig o ran y gweithlu, yn ffactor. Mae cynigion Plaid Cymru am fil o feddygon yn ychwanegol wedi eu hanwybyddu i raddau helaeth gan lywodraeth Lafur sy’n tybio mai hwy sy’n gwybod orau.

“Mae’r llywodraeth Lafur yng Nghymru wedi torri nifer y gwelyau mewn ysbytai o dros fil ers 2011 ac o ganlyniad, mae’r gyfradd llenwi gwelyau wedi cynyddu. Mae’r ateb yma yn syml - mae angen i Lafur wrthdroi’r toriadau hyn er lles diogelwch y cleifion. Os yw’n fater digon pwysig i ymgyrchu yn ei gylch yn Lloegr, dylai Llafur ei roi ar waith yng Nghymru lle gallant.”

Os ydych chi'n cytuno â Leanne a Phlaid Cymru, beth am ymuno â ni? Gallwch chi wneud hynny trwy glicio ar y ddolen hon. 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.