Plaid Cymru yn Annog Gwrthdroi Toriadau i Niferoedd Gwelyau Ysbytai

MH_050716_Plaid_Cymru_029.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar y llywodraeth Lafur yng Nghymru i wrthdroi eu toriadau i nifer y gwelyau ysbyty yng Nghymru er lles diogelwch cleifion.

Daw ei galwad yng ngoleuni rhybudd Ysgrifennydd Iechyd yr wrthblaid Lafur yn y DG am “argyfwng” yn nifer y gwelyau sydd ar gael ar wardiau, a ddywedodd:

“Mae’n hollol  annerbyniol fod y targed o 85 y cant o gyfradd llenwi gwelyau am wasanaethau ysbyty cyffredinol a brys wedi ie fethu bob chwarter am dros saith mlynedd, a bod hyn wedi arwain at beryglu diogelwch cleifion yn rheolaidd.”

Dywedodd Leanne Wood fod cyfraddau llenwi yng Nghymru wedi bod yn uwch na’r “gyfradd llenwi ddiogel” o 85% ers 2011 ac mai’r ffigwr diweddaraf yw 87.4%. Dywedodd fod y risg i gleifion wedi gwaethygu gan benderfyniad y llywodraeth Lafur i dorri nifer y gwelyau ysbyty oedd ar gael.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Pan fo arnom angen mwy o allu yn y GIG, a phryd y dylid bod wedi cynllunio ar gyfer hynny, mae’r weinyddiaeth Lafur wedi torri nifer y gwelyau ysbyty yng Nghymru. Mae hyn wedi cadw cyfraddau llenwi gwelyau yn uwch na’r lefel ddiogel o 85% am flynyddoedd. Dywed arbenigwyr pan fo’r gyfradd llenwi wedi’i gwthio’n uwch na’r lefel hon, ei fod yn risg i gleifion gan y gall hyn arwain at glefydau neu firysau yn lledaenu.

“Mae rheolaeth wleidyddol wael trwy fethu â chynllunio’n iawn, yn enwedig o ran y gweithlu, yn ffactor. Mae cynigion Plaid Cymru am fil o feddygon yn ychwanegol wedi eu hanwybyddu i raddau helaeth gan lywodraeth Lafur sy’n tybio mai hwy sy’n gwybod orau.

“Mae’r llywodraeth Lafur yng Nghymru wedi torri nifer y gwelyau mewn ysbytai o dros fil ers 2011 ac o ganlyniad, mae’r gyfradd llenwi gwelyau wedi cynyddu. Mae’r ateb yma yn syml - mae angen i Lafur wrthdroi’r toriadau hyn er lles diogelwch y cleifion. Os yw’n fater digon pwysig i ymgyrchu yn ei gylch yn Lloegr, dylai Llafur ei roi ar waith yng Nghymru lle gallant.”

Os ydych chi'n cytuno â Leanne a Phlaid Cymru, beth am ymuno â ni? Gallwch chi wneud hynny trwy glicio ar y ddolen hon. 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.