Datganiad gan Leanne ar Ddiwrnod Coffáu’r Holocost

 MH_050716_Plaid_Cymru_042.JPG

“Heddiw, mae’r byd yn nodi Diwrnod Coffáu’r Holocost wrth i’r flwyddyn agor mewn awyrgylch o ansicrwydd ac ymraniadau i lawer.

“Rydym yn cofio’r trychineb a ddioddefodd y bobl Iddewig, a laddwyd yn eu miliynau mewn modd systemaidd gan y Natsïaid.

“Yr ydym yn cydnabod ymhellach dioddefwyr eraill ffasgaeth, gan gynnwys pobl ag anableddau, Sipsiwn, pobl o’r grefydd neu’r duedd rywiol ‘anghywir’, a charcharorion gwleidyddol a lofruddiwyd yn unig oherwydd eu credoau.

“Hefyd, da yw cofio’r miliynau di-rif a ddioddefodd farwolaeth a niwed mewn mannau eraill yn y byd, gan gynnwys yr esiamplau diweddar yn y Dwyrain Canol.

“Ers yr Ail Ryfel Byd, sefydlwyd strwythurau rhyngwladol gyda’r bwriad o leihau’r perygl o wrthdaro pellach yn Ewrop. Ond mae Ewrop yn awr yn fwy rhanedig nag y bu ers y Rhyfel Oer.

“Gwelsom hefyd gasineb ac anoddefgarwch yn ymddangos ledled y byd. Rhaid i ni oll fod yn wyliadwrus ac yn barod i weithio i atal y rhethreg honno rhag paratoi’r ffordd am drais gwleidyddol.

“Ar yr un pryd, mae cymunedau Cymru yn dal i gyd-fyw. Ar Ddiwrnod Coffáu’r Holocost, y gwrthwynebiad cryfaf y gallwn ddangos yw mynegi undod gyda’n gilydd, i uno yn erbyn unrhyw ymosodiad, o ble bynnag y daw, ar leiafrifoedd, a byw mewn rhyddid a chytgord ynghyd fel dinasyddion Cymru.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.