Dangoswch 'Arweiniad' ac 'Uchelgais' i Helpu Rhieni Mewn Adfyd, medd Leanne wrth Lywodraeth Cymru.

_K011602.jpg

Mae AC Cwm Rhondda wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy dros rieni sy'n cael trafferth i gwrdd â chostau'n ymwneud ag addysg eu plant.

Gofynnodd Leanne i Weinidog Addysg y Llywodraeth Lafur i ddangos "arweiniad' a 'gwir uchelgais' i helpu teuluoedd..

Deilliodd cwestiwn Ms. Wood mewn sesiwn lawn o ofid undebau athrawon a Chomisiynydd Plant Cymru wrth iddynt nodi'r problemau mae diffyg ariannu addysg yn ei achosi i deuluoedd tlawd.

Dywedodd, "Yng ngeiriau'r Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau, mae 'argyfwng ariannu dybryd' mewn ysgolion 'sy'n cael effaith niweidiol ar bobl ifanc.'

Dyna eu hunion eiriau. Mae hyn yn cyd-ddigwydd ag adroddiad gan y Comisiynydd Plant, Sally Holland, yr wythnos diwethaf a ddywedodd, 'Mae galwadau am arian yn cyrraedd teuluoedd o bob cyfeiriad a'r plant sy'n talu'r pris pan na all eu rhieni gwrdd â'r gost.

'Os ydym o ddifrif am sicrhau chwarae teg gan roi cyfle cyfartal i bob plentyn ddysgu a thyfu, mae angen i Lywodraeth Cymru ddangos gwir uchelgais ac arweiniad trwy helpu'r miloedd o deuluoedd ar draws Cymru sy'n wirioneddol o dan bwysau.'

'Rwyf wedi codi trothwy prydau ysgol gyda chi ar sawl achlysur. Ydych chi'n derbyn y darlun a geir yn y ddau adroddiad diduedd ac arbenigol hyn?

"Os ydych, pryd y gallwn ni ddisgwyl gweld gwir uchelgais ac arweiniad gan y Llywodraeth Lafur hwn i helpu teuluoedd mewn adfyd a sicrhau bod ysgolion dan bwysau yn derbyn yr arian angenrheidiol i gau'r bwlch i'w galluogi i gynnig gwasanaethau addysg o safon i'n plant."

Wrth ateb, dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams ei bod yn 'cydnabod' yr heriau a nodir gan y comisiynydd plant yn ei hadroddiad ac y bydd peth arian yn cael ei neulltuo ar gyfer rhieni sydd mewn trafferth. 

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.