Leanne yn Beirniadu Taliadau Creulon Llinell Gymorth

 MH_050716_Plaid_Cymru_040.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi cynnig defnydd am ddim o ffôn swyddfa ei hetholaeth i unrhyw un sydd yn gorfod defnyddio llinell gymorth ddadleuol y Credyd Cynhwysol.

Gwnaeth Leanne y cynnig wedi’r datgeliad y codir 55c y funud ar rai pobl pan fyddant yn galw’r llinell gymorth. Bu cyflwyno’r Credyd Cynhwysol – sy’n grwpio ynghyd hyd at chwech o daliadau budd-dal mewn un – yn llawn problemau o’r cychwyn ac y mae rhagolygon y bydd llawer o bobl yn gorfod cyrchu’r llinell gymorth i olrhain eu taliadau budd-dal.

Dywedodd Ms Wood, y mae ei swyddfa ar Heol Pontypridd yn y Porth, ei bod yn “anghredadwy” fod arian yn cael ei wneud ar gron rhai o bobl dlotaf ein cymunedau.

“Byddai’r rhan fwyaf o bobl am osgoi galw rhif ffôn sy’n codi 55c y funud,” meddai “ond sôn yr ydym yma am bobl sy’n byw ar y llinell dlodi neu dani. Pan fo rhywun yn meddwl nad yw’n bosib i’r Llywodraeth Dorïaidd hon yn San Steffan fod yn greulonach, maent rywsut yn dod o hyd i ffordd i wneud pethau’n waeth.

“Mae’n anghredadwy fod rhywun wedi tybio y byddai hwn yn syniad da i gychwyn. Rhaid rhoi’r gorau i’r taliadau hyn, ond hyd nes y bydd hynny’n digwydd, rwyf yn gwneud y teliffon yn fy swyddfa ar gael i unrhyw un sy’n gorfod galw’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol hon.

“Ni ddylai pobl sydd â phroblemau arian eisoes gael eu cosbi ymhellach o ganlyniad i flerwch Llywodraeth y DG."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.