Leanne yn Beirniadu Taliadau Creulon Llinell Gymorth

 MH_050716_Plaid_Cymru_040.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi cynnig defnydd am ddim o ffôn swyddfa ei hetholaeth i unrhyw un sydd yn gorfod defnyddio llinell gymorth ddadleuol y Credyd Cynhwysol.

Gwnaeth Leanne y cynnig wedi’r datgeliad y codir 55c y funud ar rai pobl pan fyddant yn galw’r llinell gymorth. Bu cyflwyno’r Credyd Cynhwysol – sy’n grwpio ynghyd hyd at chwech o daliadau budd-dal mewn un – yn llawn problemau o’r cychwyn ac y mae rhagolygon y bydd llawer o bobl yn gorfod cyrchu’r llinell gymorth i olrhain eu taliadau budd-dal.

Dywedodd Ms Wood, y mae ei swyddfa ar Heol Pontypridd yn y Porth, ei bod yn “anghredadwy” fod arian yn cael ei wneud ar gron rhai o bobl dlotaf ein cymunedau.

“Byddai’r rhan fwyaf o bobl am osgoi galw rhif ffôn sy’n codi 55c y funud,” meddai “ond sôn yr ydym yma am bobl sy’n byw ar y llinell dlodi neu dani. Pan fo rhywun yn meddwl nad yw’n bosib i’r Llywodraeth Dorïaidd hon yn San Steffan fod yn greulonach, maent rywsut yn dod o hyd i ffordd i wneud pethau’n waeth.

“Mae’n anghredadwy fod rhywun wedi tybio y byddai hwn yn syniad da i gychwyn. Rhaid rhoi’r gorau i’r taliadau hyn, ond hyd nes y bydd hynny’n digwydd, rwyf yn gwneud y teliffon yn fy swyddfa ar gael i unrhyw un sy’n gorfod galw’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol hon.

“Ni ddylai pobl sydd â phroblemau arian eisoes gael eu cosbi ymhellach o ganlyniad i flerwch Llywodraeth y DG."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.