Methiant y Blaid Lafur dros ddwy flynedd ar bymtheg yn gosod gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys ar ymyl y dibyn

 royalglamseneddprotest3small.jpg

Bydd cynlluniau Plaid Cymru i gynyddu nifer meddygon yn ôl y pen yn cryfhau gwasanaethau ysbyty yng Nghymru ac yn achub gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys rhag y perygl dybryd y maen nhw ynddo, meddai Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru.

Gwnaed sylwadau Ms Wood, sy'n byw yn y Rhondda,  yn sgil gofidiau a fynegwyd gan Dr Robin Roop, pennaeth Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys  (CBMF) yng Nghymru a ddywedodd fod gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys "ar ymyl y dibyn" gyda rhai cleifion yn gorfod aros mwy na 24 awr yn yr adrannau hynny.

Prif broblemau'r gwasanaeth yw diffyg meddygon a brwydr fiwrocrataidd fewnol rhwng iechyd a gwasanaethau gofal cymdeithasol yn ôl CBMF.

Dywedodd Ms Wood, sy'n byw ym Mhenygraig, taw cynlluniau Plaid Cymru i recriwtio mil o feddygon ychwanegol ac i integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn llawn oedd yr allwedd i gryfhau gwasanaethau ysbyty.

Dywedodd Ms. Wood:

"Gwyddom o ohebu â gweithwyr Gwasanaeth Iechyd a thrwy siarad ag etholwyr fod gwasanaethau ysbyty yng Nghymru mewn trafferth.

"Rwy'n cydymdeimlo'n fawr â staff sy'n gweithio'n ddyddiol o dan amgylchiadau anodd - maen nhw'n dweud wrthon ni ei bod yn mynd yn fwyfwy anodd. Mae CBMF yn nodi dwy brif broblem sy'n achosi'r pwysau hyn - diffyg meddygon a'r oedi rhwng trosglwyddo cleifion o'r gwasanaeth iechyd i wasanaethau gofal cymdeithasol.

"Dyw'r rhain ddim yn broblemau newydd, ond maen nhw'n broblemau y methodd llywodraeth Lafur Cymru â'u datrys yn ystod yr 16 mlynedd diwethaf y buon nhw'n gyfrifol am iechyd. Does dim syndod bod gweithwyr proffesiynol yn gofidio.

"Mae Plaid Cymru wedi amlinellu ein cynlluniau i wella'r gwasanaeth iechyd a lleihau amserau aros. Bydd ein cynlluniau i hyfforddi a recriwtio mil ychwanegol o feddygon yn gwrthdroi safle Cymru ar waelod y tabl - ar hyn o bryd, dim ond gan Slofenia, Romania a Gwlad Pwyl mae llai o feddygon y pen na Chymru. Rydyn ni am wella safle Cymru yn y tabl - dyna mae cleifion a staff gorbrysur y ei haeddu.

"Bydd ein cynlluniau i integreiddio iechyd a gwasanaethau gofal cymdeithasol yn lleihau amserau aros. Trwy greu un system ddiwastraf, gallwn helpu meddygon a gweithwyr meddygol i symud cleifion allan o'r ysbyty ac i mewn i ofal cymdeithasol cyn gynted â phosib.

"Plaid Cymru yw'r unig blaid sy'n cynnig polisïau positif i achosi'r newid y mae ar ein gwasanaeth iechyd ei angen."

Os ydych am gefnogi cynlluniau Plaid Cymru i gryfhau'r GIG, ymuwch â ymgyrch Leanne, os gwelwch yn dda, trwy glicio'r ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.