Leanne yn Cymryd Rhan mewn Casgliad Blynyddol o Gewyll Nadolig i’r Digartref

Leanne_Adref_Xmas_Appeal_2016.jpg

Mae Leanne Wood yn apelio am gyfraniadau bwyd i fwydo pobl digartref dros gyfnod y Nadolig eleni. 

Mae’r AC dros y Rhondda wedi clustnodi ei swyddfa etholaeth fel man casglu ar gyfer bwydydd cadw fel rhan o gynllun yr elusen Adref.

Bydd y cyfraniadau – a all gynnwys bwydydd tun, jam, te, coffi, siwgr, bisgedi, danteithion y Nadolig, creision a deunyddiau hylendid personol i fenywod a dynion – yn mynd tuag at gewyll a gaiff eu dosbarthu mewn da bryd i’r Nadolig. Bydd swyddfa Leanne yn 68 Heol Pontypridd, y Porth yn derbyn cyfraniadau nes dydd Iau Rhagfyr 13eg

Mae Adref wedi bod yn gweithio i daclo digartrefedd yng nghymoedd y de ers ei sefydlu ym 1990. Dyma’r drydedd flwyddyn o’r bron i Leanne ymuno yn yr apêl cewyll.

Dywedodd: “Gall y Nadolig fod yn amser arbennig i nifer o deuluoedd ond gall hefyd fod yn adeg anodd ac unig. Mae hyn yn arbennig o wir am y rheiny sy’n ddigartref ac yn ei chael hi’n anodd i fforddio eitemau sylfaenol.

“Mae Apêl Cewyll Nadolig Adref yn syniad gwych sy’n galluogi pobl i gyfrannu eitemau yn uniongyrchol i’r rheiny sydd fwyaf anghenus.

“Mae trigolion y Rhondda wedi ymateb yn arwrol i apeliadau’r gorffennol. Dwi’n gobeithio y cawn yr un ymateb eleni. Mae croeso i bob cyfraniad – boed fawr neu fach. Diolch yn fawr.”    

  • Cyfeiriad swyddfa Leanne yw 68 Heol Pontypridd, y Porth CF39 9PL.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.