Leanne yn Cymryd Rhan mewn Casgliad Blynyddol o Gewyll Nadolig i’r Digartref

Leanne_Adref_Xmas_Appeal_2016.jpg

Mae Leanne Wood yn apelio am gyfraniadau bwyd i fwydo pobl digartref dros gyfnod y Nadolig eleni. 

Mae’r AC dros y Rhondda wedi clustnodi ei swyddfa etholaeth fel man casglu ar gyfer bwydydd cadw fel rhan o gynllun yr elusen Adref.

Bydd y cyfraniadau – a all gynnwys bwydydd tun, jam, te, coffi, siwgr, bisgedi, danteithion y Nadolig, creision a deunyddiau hylendid personol i fenywod a dynion – yn mynd tuag at gewyll a gaiff eu dosbarthu mewn da bryd i’r Nadolig. Bydd swyddfa Leanne yn 68 Heol Pontypridd, y Porth yn derbyn cyfraniadau nes dydd Iau Rhagfyr 13eg

Mae Adref wedi bod yn gweithio i daclo digartrefedd yng nghymoedd y de ers ei sefydlu ym 1990. Dyma’r drydedd flwyddyn o’r bron i Leanne ymuno yn yr apêl cewyll.

Dywedodd: “Gall y Nadolig fod yn amser arbennig i nifer o deuluoedd ond gall hefyd fod yn adeg anodd ac unig. Mae hyn yn arbennig o wir am y rheiny sy’n ddigartref ac yn ei chael hi’n anodd i fforddio eitemau sylfaenol.

“Mae Apêl Cewyll Nadolig Adref yn syniad gwych sy’n galluogi pobl i gyfrannu eitemau yn uniongyrchol i’r rheiny sydd fwyaf anghenus.

“Mae trigolion y Rhondda wedi ymateb yn arwrol i apeliadau’r gorffennol. Dwi’n gobeithio y cawn yr un ymateb eleni. Mae croeso i bob cyfraniad – boed fawr neu fach. Diolch yn fawr.”    

  • Cyfeiriad swyddfa Leanne yw 68 Heol Pontypridd, y Porth CF39 9PL.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.