Leanne yn Llongyfarch Tafarn Leol am Wobr Rhagoriaeth Mewn

Pencelli_Cider_award.jpg

Mae AC y Rhondda wedi llongyfarch tafarn leol ar ennill gwobr genedlaethol o fri.

Dyfarnwyd i Westy’r Pencelli yn Nhreorci deitl ‘Y Dafarn Seidr Orau yng Nghymru’ gan yr Ymgyrch Dros Gwrw Go-iawn (CAMRA). Ymwelodd Leanne Wood AC a’r dafarn i weld y landlord a’i wraig, Neil a Mary Fisher, yn cael y wobr gan CAMRA.

Nid dyma’r tro cyntaf i’r dafarn dderbyn gwobrau gan y diwydiant. Yn 2017, enillodd wobr CAMRA am dafarn y flwyddyn ym Morgannwg Ganol a Thafarn Seidr a Perry’r Flwyddyn am Ganol Morgannwg.

Dyma’r ail dro iddynt ennill gwobr tafarn y flwyddyn ym Morgannwg Ganol – y flwyddyn flaenorol, hwy oedd y dafarn gyntaf yn y Rhondda i ennill y teitl.

Dywedodd Leanne: “Mae’r Pencelli yn dafarn wych ac y maent yn llawn haeddu’r wobr hon. Fe gewch groeso cynnes yn wastad yn y dafarn gyfeillgar hon, ac y mae’r detholiad da o gwrw a seidr y tu ôl i’r bar yn wastad yn ei gwneud yn werth chweil mynd yno.

“Fe wnaeth Neil, Mary a gweddill y teulu gamp fawr wrth adfywio’r dafarn hon a’i throi yn ganolbwynt i’r gymuned. Mae’r wobr ddiweddaraf hon yn deyrnged i ‘r holl waith caled wnaeth y teulu Fisher i gyfrannu i’r ased hwn yn y Rhondda.”

Ychwanegodd Leanne: “Mae tafarndai fel y rhain yn fwy na dim ond lle i brynu diod; maent yn llefydd y gael sgwrs, ceisio cyngor a gwneud ffrindiau. Rydym yn clywed o hyd ei bod yn fwyfwy anodd cadw tafarndai’n agored oherwydd nad oes digon o gwsmeriaid.

“Mae’n ddyletswydd arnom ni i gefnogi tafarndai fel y Pencelli fel y gallant barhau i fod yn ganolfannau i’r gymuned a rhoi lle i bobl gyfarfod a chymdeithasu.”  

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.