Leanne yn Llongyfarch Tafarn Leol am Wobr Rhagoriaeth Mewn

Pencelli_Cider_award.jpg

Mae AC y Rhondda wedi llongyfarch tafarn leol ar ennill gwobr genedlaethol o fri.

Dyfarnwyd i Westy’r Pencelli yn Nhreorci deitl ‘Y Dafarn Seidr Orau yng Nghymru’ gan yr Ymgyrch Dros Gwrw Go-iawn (CAMRA). Ymwelodd Leanne Wood AC a’r dafarn i weld y landlord a’i wraig, Neil a Mary Fisher, yn cael y wobr gan CAMRA.

Nid dyma’r tro cyntaf i’r dafarn dderbyn gwobrau gan y diwydiant. Yn 2017, enillodd wobr CAMRA am dafarn y flwyddyn ym Morgannwg Ganol a Thafarn Seidr a Perry’r Flwyddyn am Ganol Morgannwg.

Dyma’r ail dro iddynt ennill gwobr tafarn y flwyddyn ym Morgannwg Ganol – y flwyddyn flaenorol, hwy oedd y dafarn gyntaf yn y Rhondda i ennill y teitl.

Dywedodd Leanne: “Mae’r Pencelli yn dafarn wych ac y maent yn llawn haeddu’r wobr hon. Fe gewch groeso cynnes yn wastad yn y dafarn gyfeillgar hon, ac y mae’r detholiad da o gwrw a seidr y tu ôl i’r bar yn wastad yn ei gwneud yn werth chweil mynd yno.

“Fe wnaeth Neil, Mary a gweddill y teulu gamp fawr wrth adfywio’r dafarn hon a’i throi yn ganolbwynt i’r gymuned. Mae’r wobr ddiweddaraf hon yn deyrnged i ‘r holl waith caled wnaeth y teulu Fisher i gyfrannu i’r ased hwn yn y Rhondda.”

Ychwanegodd Leanne: “Mae tafarndai fel y rhain yn fwy na dim ond lle i brynu diod; maent yn llefydd y gael sgwrs, ceisio cyngor a gwneud ffrindiau. Rydym yn clywed o hyd ei bod yn fwyfwy anodd cadw tafarndai’n agored oherwydd nad oes digon o gwsmeriaid.

“Mae’n ddyletswydd arnom ni i gefnogi tafarndai fel y Pencelli fel y gallant barhau i fod yn ganolfannau i’r gymuned a rhoi lle i bobl gyfarfod a chymdeithasu.”  

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.