Gallai 'Gwestai Cleifion' Newydd Glirio Tagfeydd Mewn Adrannau Brys

 MH_050716_Plaid_Cymru_088.JPG

Mae Plaid Cymru wedi cynnig sefydlu ‘gwestai cleifion’ i liniaru’r pwysau ar ysbytai.

Byddai’r cysyniad, sy’n cael ei ddefnyddio’n helaeth yng ngwledydd Llychlyn, yn rhyddhau gwelyau ac yn atal ambiwlansys rhag gorfod aros y tu allan i ysbytai yn disgwyl i drosglwyddo cleifion.

Yn wahanol i gynigion i bobl gymryd cleifion i mewn i’w cartrefi, byddai’r ‘gwestai cleifion’ hyn yn gymwys ar gyfer cleifion nad ydynt bellach angen gofal meddygol 24 awr. Maent yn cael eu rhedeg i’r safonau clinigol uchaf, ac yn cael eu defnyddio fel rheol i letya cleifion oedrannus sy’n aros i gael eu rhyddhau, neu i gynnal cleifion sy’n gwella wedi cael stroc.

Dywedodd AC y Rhondda Leanne fod angen i’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru ystyried dulliau arloesol o leihau pwysau ar y GIG.

“Byddai ‘gwestai cleifion’, fel y’u gelwir, yn ffordd gost-effeithiol o ysgafnhau’r baich ar ein hysbytai a staff ein GIG.” meddai Ms Wood. “Dyw hi ddim yn gwneud synnwyr o gwbl i staff ambiwlans, sydd wedi eu hyfforddi i lefel uchel ac sy’n cael eu gorweithio, i fod yn aros mewn ambiwlans am oriau bwygilydd yn disgwyl i drosglwyddo claf i wely mewn ysbyty.

“Mewn llawer ysbyty yng Nghymru, mae tagfeydd yn y system. Mae gwestai cleifion yn gweithio yn rhannau eraill o Ewrop, felly does dim rheswm pam na ellid mabwysiadu’r drefn hon yng Nghymru.

“Dyma ateb gwell o lawer i’r broblem na’r cynigion i bobl gael eu talu i gymryd cleifion i mewn i’w cartrefi.

“Yn y tymor hir, integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol fyddai’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i leihau pwysau ar y system ond byddai modd sefydlu ‘gwestai cleifion’ yn gymharol gyflym ac yn gost-effeithiol.

“Rwy’n annog yr Ysgrifennydd Cabinet Llafur dros Iechyd i ymchwilio i’r system hon fel y gallwn ryddhau gwelyau mewn ysbytai a rhyddhau staff ambiwlans.”

Os ydych chi'n cytuno â Leanne ac eisiau cefnogi Plaid Cymru yn y Rhondda, cliciwch ar y ddolen yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.