Leanne Wood yn Dod yn Hyrwyddwr Rhywogaeth I Gacynen y Llus

 Bilberry2.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi ymgymryd â swyddogaeth Hyrwyddwr Rhywogaeth i Gacynen y Llus.

Cyfarfu arweinydd Plaid Cymru, sy’n byw ym Mhenygraig, â disgyblion o Ysgol Gynradd Llwynypia i chwilio am y rhywogaeth yn ystod taith maes i Barc Gwledig Cwm Clydach. Gyda hwy, yr oedd cynrychiolwyr Ymddiriedolaeth Cadwraeth y Cacwn a’r Fenter Bioamrywiaeth Gwastraff Gweithfeydd Glo, yn y gobaith o ddod o hyd i Gacynen y Llus.

Mae Cacynen y Llus, sydd yn un o bedwar rhywogaeth ar hugain o gacwn yn y DG, yn rhywogaeth sy’n perthyn i gynefinoedd yr ucheldir a rhostiroedd, ond fe’i gwelwyd yn helaeth ar draws meysydd glo Cymru, ac y mae’n ffynnu ar y cynefinoedd sydd yn gyfoethog mewn blodau ac a ddatblygodd ar hen safleoedd gwastraff gweithfeydd glo.

Er y gwelwyd llawer math arall o wenyn a chacwn yn ystod yr ymweliad, ni chafwyd cip ar Gacynen y Llus.

Wrth siarad am ei swyddogaeth newydd, meddai Leanne Wood:

“Rwy’n falch o fod yn Hyrwyddwr Rhywogaeth i Gacynen y Llus. Mae fy rhywogaeth yn brin yn y wlad hon, ond mae’n ffynnu yn f’etholaeth i, y Rhondda, diolch i dirwedd arbennig a chynefinoedd pwysig yn yr ardal.

“Mae angen llais i fioamrywiaeth, ac y mae menter yr Hyrwyddwyr Rhywogaeth yn helpu i roi’r llais hwnnw trwy dynnu sylw at y rhywogaethau prin hyn sydd dan fygythiad.

"Mae Cymru wedi cytuno â’r targedau bioamrywiaeth rhyngwladol i atal colli bioamrywiaeth erbyn 2020. Dengys adroddiad Sefyllfa Byd Natur pam fod angen i ni weithredu ar frys i atal colli bioamrywiaeth.”

Mae menter Hyrwyddwyr Rhywogaeth Cyswllt Amgylcheddol Cymru (WEL) yn gofyn i Aelodau Cynulliad roi cefnogaeth wleidyddol i warchod bywyd gwyllt arbennig Cymru sydd dan fygythiad trwy ddod yn ‘Hyrwyddwyr Rhywogaeth’.

Nod y prosiect yw tynnu sylw at amrywiaeth rhyfeddol natur yng Nghymru. Bydd gwaith yr Hyrwyddwyr Rhywogaeth yn bwysig o ran sicrhau bod Cymru yn cwrdd â’r targed rhyngwladol dan y Confensiwn ar Amrywiaeth Biolegol i atal colli bioamrywiaeth erbyn 2020.

Mae Menter yr Hyrwyddwyr Rhywogaeth yn cael ei chefnogi gan fudiadau sy’n aelodau o’r WEL. Mae Ymddiriedolaeth Cadwraeth y Cacwn yn ymwneud â gweithio gyda’r ddau Hyrwyddwr Rhywogaeth sydd yn hyrwyddo rhywogaethau o gacwn.

Meddai Sinead Lynch, Swyddog Cadwraeth yng Nghymru: “Mae hon yn fenter wych sydd yn rhoi llais yn y Senedd i rywogaethau prin sydd dan fygythiad, a thrwy hynny yn rhoi mwy o amlygrwydd i natur mewn trafodaethau gwleidyddol.

“Mae’n wych gweld Cacynen y Llus hardd a charismataidd yn cael ei hyrwyddo gan Leanne Wood.”

Trwy gytuno i fod yn Hyrwyddwr Rhywogaeth, mae Ms. Wood nid yn unig yn helpu gyda chadwraeth Cacynen y Llus, a’r manteision pendant sy’n deillio o hynny, ond hefyd yr ysbrydoliaeth, y rhyfeddod aruthrol sydd ym myd natur i’n trawsnewid ni oll.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.