Datgelu Addewidion Ffals Llafur am Fynediad at Feddygon Teulu – Mae Cymru’n Haeddu Gwell – Leanne

Leanne_speech_pic.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi beirniadu’r Llywodraeth Lafur am dorri addewid i wneud mynediad at feddygon teulu yn haws.

Canfu dadansoddiad fod Llywodraeth Cymru wedi methu a gweithredu addewid allweddol yn eu maniffesto i ymestyn oriau agor meddygfeydd i ganiatáu mwy o apwyntiadau y tu allan i oriau gwaith. Canfu’r dadansoddiad fod darpariaeth mewn rhai ardaloedd wedi gwaethygu.

Yn eu maniffesto yn 2011, addawodd Llafur sicrhau bod mwy o wasanaethau meddygon teulu ar gael gyda’r nos ac ar foreau Sadwrn. Ac mewn datganiad yn y Senedd yn 2011, dywedodd y Gweinidog Iechyd y byddai’r gwaith yn digwydd mewn tri cham rhwng 2012/13 a 2014/15.

Bryd hynny, y bwriad oedd i’r gwaith gynnwys sicrhau bod mwy o apwyntiadau ar gael yn ystod oriau craidd, gan gynnwys peri bod apwyntiadau ar gael cyn 8.00 am ac ar ôl 6.30 pm, a chael mwy o apwyntiadau ar benwythnosau.

Ond dangosodd dadansoddiad o arolwg Mynediad at Feddygon Teulu Ystadegau Cymru rhwng 2012 a 2018 mai tameidiog iawn fu’r cynnydd, a bod y ddarpariaeth wedi gwaethygu o ran apwyntiadau y tu allan i oriau craidd ac ar benwythnosau.

Dangosodd arolwg o 2014/15 - oedd i fod yn Gam 3 o gynlluniau’r Llywodraeth Lafur -  mai un practis yn unig yng Nghymru gyfan - yn Abertawe Bro Morgannwg - oedd yn cynnig apwyntiadau bob yn ail ddydd Sadwrn. Mae hyn yn ostyngiad o’r 2 bractis oedd yn cynnig apwyntiadau ar ddydd Sadwrn yn 2014.

Dywedodd Ms Wood: “Dyma fwy o siom eto ar iechyd gan y Llywodraeth Lafur yng Nghymru. Nid yn unig y maent wedi methu â chadw at addewid allweddol yn eu maniffesto ond y mae ffigyrau fel hyn yn erydu ymddiriedaeth mewn gwleidyddiaeth pan na allwn fforddio hynny o gwbl.

“Pleidleisiodd pobl dros y polisi hwn gan gredu ynddo; yr hyn a welsom ers 2011 yw torri’r ymddiriedaeth a roddodd pobl yn y blaid Lafur i gyflawni.

“Mae’r ddarpariaeth meddygon teulu a mynediad atynt wedi gwaethygu mewn rhai achosion. Nid yw hynny’n dderbyniol.

“Mae’n peri mwy fyth o ddicter pan welwch y Blaid Lafur yn Lloegr yn addo gwella mynediad at feddygon teulu petaent yn ennill Etholiad Cyffredinol. Maent mewn grym yng Nghymru ac fe allent wneud rhywbeth ynghylch hyn nawr, ond maent naill ai’n dewis peidio â gwneud neu heb feddu ar y gallu i gadw at eu haddewidion.

“Mae ein cymunedau yn y Rhondda yn haeddu gwell na hyn. Mae pobl sy’n gweithio yn ystod y dydd hefyd yn haeddu gallu mynd at GIG sydd yn gweithio iddynt hwy.

“Dylai ein llywodraeth fod wrthi yn trawsnewid Cymru, nid yn rheoli dirywiad. Os etholir Plaid Cymru fel llywodraeth nesaf Cymru, yna fe welwn drawsnewid cadarnhaol ar draws pob maes, ond yn enwedig yn ein GIG.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.