“Rhowch arweiniad” Leanne yn annog Llywodraeth Cymru

 Shadowcabinetheadshot2small.jpg

Mae angen i Lywodraeth Cymru roi arweiniad strategol wrth i’r argyfwng dur barhau i wasgu yng Nghymru, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood.

Dywedodd Leanne Wood fod y Prif Weinidog wedi galw am weithredu gan Lywodraeth y DG er mwyn sicrhau dyfodol y diwydiant, ond ei fod wedi methu ag amlinellu unrhyw gamau arwyddocaol y buasai ei lywodraeth ei hun yn gymryd.

Mae Plaid Cymru wedi parhau i gynnig atebion cadarnhaol i helpu i sicrhau dyfodol y diwydiant dur yng Nghymru.

Wrth ymateb i ddatganiad y Prif Weinidog ar Tata Steel, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:
“Yn gyntaf, rwyf eisiau i’r gweithwyr dur a’u teuluoedd wybod na fydd Plaid Cymru yn troi cefn arnynt – byddwn yn parhau yn blaid fydd yn rhoi atebion cadarnhaol i’r argyfwng presennol.

“O ran ymateb Llywodraeth Lafur Cymru, mae’n siomedig nad oedd y gweithredu y galwodd y Prif Weinidog amdano heddiw yn cynnwys unrhyw symudiadau pendant o’i eiddo ei hun. Does fawr o hyder y bydd Llywodraeth y DG yn rhoi ateb. Rhaid i ni glywed beth yw cynllun Llywodraeth Cymru. Chawson ni mo hynny y prynhawn yma.

“Mae ei lywodraeth yn edrych fwy fel grŵp pwyso ar adeg pan ddylai roi arweiniad strategol.

“Mae Plaid Cymru yn datgan unwaith eto ei safbwynt y dylid cymryd cyfran gyhoeddus yn y diwydiant yn awr i gael y diwydiant trwy’r storm bresennol ac i ddiogelu swyddi a chymunedau. Rhaid i ni i gyd dynnu gyda’n gilydd er mwyn sicrhau bod gan y diwydiant hollbwysig hwn ddyfodol.”

Os ydych chi eisiau cefnogi ymgyrch Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.