“Rhowch arweiniad” Leanne yn annog Llywodraeth Cymru

 Shadowcabinetheadshot2small.jpg

Mae angen i Lywodraeth Cymru roi arweiniad strategol wrth i’r argyfwng dur barhau i wasgu yng Nghymru, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood.

Dywedodd Leanne Wood fod y Prif Weinidog wedi galw am weithredu gan Lywodraeth y DG er mwyn sicrhau dyfodol y diwydiant, ond ei fod wedi methu ag amlinellu unrhyw gamau arwyddocaol y buasai ei lywodraeth ei hun yn gymryd.

Mae Plaid Cymru wedi parhau i gynnig atebion cadarnhaol i helpu i sicrhau dyfodol y diwydiant dur yng Nghymru.

Wrth ymateb i ddatganiad y Prif Weinidog ar Tata Steel, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:
“Yn gyntaf, rwyf eisiau i’r gweithwyr dur a’u teuluoedd wybod na fydd Plaid Cymru yn troi cefn arnynt – byddwn yn parhau yn blaid fydd yn rhoi atebion cadarnhaol i’r argyfwng presennol.

“O ran ymateb Llywodraeth Lafur Cymru, mae’n siomedig nad oedd y gweithredu y galwodd y Prif Weinidog amdano heddiw yn cynnwys unrhyw symudiadau pendant o’i eiddo ei hun. Does fawr o hyder y bydd Llywodraeth y DG yn rhoi ateb. Rhaid i ni glywed beth yw cynllun Llywodraeth Cymru. Chawson ni mo hynny y prynhawn yma.

“Mae ei lywodraeth yn edrych fwy fel grŵp pwyso ar adeg pan ddylai roi arweiniad strategol.

“Mae Plaid Cymru yn datgan unwaith eto ei safbwynt y dylid cymryd cyfran gyhoeddus yn y diwydiant yn awr i gael y diwydiant trwy’r storm bresennol ac i ddiogelu swyddi a chymunedau. Rhaid i ni i gyd dynnu gyda’n gilydd er mwyn sicrhau bod gan y diwydiant hollbwysig hwn ddyfodol.”

Os ydych chi eisiau cefnogi ymgyrch Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.