Leanne yn Lleisio Pryderon am Effaith cau Gorsaf Dân y Porth

Porthlandscapeedit5small.jpg 

Ceryddwyd Llywodraeth Lafur Cymru gan Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, am beidio â gwneud mwy i rwystro gorsaf dân, y gwelir ei heisiau yn y Rhondda, rhag cau.

Dywedodd Ms. Wood, sy'n byw yn y Rhondda, wrth gyfarfod llawn o'r Senedd fod aelodau o Wasanaeth Tân De Cymru yn dweud wrthi fod peth o'r gwaith addysgol y byddai dynion tân o Orsaf Dân y Porth a gaewyd wedi ei wneud, heb ei gyflawni yn yr ardal leol. Dywedodd Ms. Wood fod hyn yn ofid ar drothwy tymor tanau mynydd.

Er gwaethaf ymgyrch gref leol i'w chadw, caewyd gorsaf dân y Porth yr haf diwethaf. Wythnosau cyn cyn iddi gael ei chau, gofynnodd Ms Wood, sydd ond yn byw ychydig filltiroedd o'r orsaf ym Mhenygraig, i Lywodraeth Lafur Cymru ddefnyddio eu pwerau a'u cyfrifoldeb am y gwasanaeth tân i hyrwyddo diogelwch y cyhoedd. Yn anffodus, methodd ei phle munud olaf.

Yn ystod cwestiynau i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, sydd hefyd yn AC Llafur y Rhondda, dywedodd Leanne, "Weinidog, roedd colli gorsaf dân y Porth nid yn unig yn ergyd galed i'r gymuned leol, ond i'r ardal o gwmpas yr oedd yr orsaf hon a'i dynion tân ymroddgar a theyrngar wedi ei gwasanaethu'n anrhydeddus.

"Rydym yn ymwybodol o waith arwrol cyson y diffoddwyr tân hyn, ond roedd y gwaith addysgol a wnaethon nhw yn y cefndir hefyd o'r pwysigrwydd mwyaf.

"Nawr, deallaf wrth siarad â chysylltiadau o'r orsaf fod ymweliadau ag ysgolion oedd yn digwydd yn flaenorol, ynghyd â'r gwaith ag oedolion iau a ystyrid yn debygol o droseddu, a fyddai wedi ei gyflawni'n drylwyr gan ddiffoddwyr tân y Porth wedi ei gwtogi'n ddybryd oddi ar i'r orsaf gau.

"Pa ddarpariaeth y gellir ei gwneud i sicrhau bod y gwaith addysgol hanfodol hwn yn digwydd cyn i gyfnod y tanau mynydd ddechrau. Yn ail, ydych chi'n edifar na wnaeth eich Llywodraeth fwy i rwystro gorsaf dân y Porth rhag cau, o gofio bod gennych y pwerau a'r ddyletswydd i sicrhau diogelwch y cyhoedd?"

Wrth ateb, honnodd y Gweinidog fod y rhaglenni addysgol yn parhau a gwadodd fod gan Lywodraeth Cymru y pwerau a ddisgrifir dan Fframwaith Cenedlaethol y Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru.

Os ydych chi eisiau helpu Leanne i ddod yn AC nesaf y Rhondda, cliciwch y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.