Achub ein gwasanaethau Gofal Iechyd lleol

Leanne_with_2_elderly_people.jpeg

Mae symud arbenigwyr o Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Llantrisant wedi ysgwyd pobl o bob rhan o Rhondda Cynon Taf.

 

 

Gorymdeithiodd miloedd i wrthwynebu diraddio'r adrannau Achosion Brys a Damweiniau, Mamolaeth a Phediatrig a llanwodd pobl a fynychodd cyfarfodydd ymgynghori ffurflenni i brotestio yn erbyn y bwriad.

Er gwaethaf hyn, anwybyddwyd pawb ac aeth cynlluniau canoli'r Blaid Lafur yn eu blaen. Ymddengys fod yr ofn y caniateir i Ysbyty Brenhinol Morgannwg ddirywio ymhellach yn cael ei wireddu. Yn ddiweddar, tynnodd Leanne Wood sylw at wardiau wedi eu cau a lleihad yn nifer y gwelyau dros dro oherwydd prinder staff sy'n awgrymu'r hyn a all ddigwydd.

 

older_person_health_care_featured_content.jpg

 

O ganlyniad i'r stori hon, dewisodd nifer o weithwyr iechyd proffesiynol ddatgelu sut mae gwasanaethau wedi dirywio yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg oherwydd prinder staff a sut y neweidiwyd morale.

O gofio bod Llafur wedi bod yn rhedeg y gwasanaeth iechyd yng Nghymru er 1999, rhaid iddyn nhw dderbyn cyfrifoldeb am hyn. Gall Plaid Cymru ddangos bod ffordd arall ar gael.

Dywedodd Leanne: "Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi nifer o gynigion i gryfhau ein gwasanaeth iechyd. Byddai denu 1000 o feddygon ychwanegol dros 10 mlynedd yn sicrhau nad ydym y tu ôl i weddill y DU o ran nifer y meddygon sy ar gael yn ôl y pen o'r boblogaeth.

 

TTIP_signing_pic.jpg

 

 

"Rydym hefyd am sefydlu canolfannau diagnostig i sicrhau cyfnod aros o 28 diwrnod i brofi am afiechydon difrifol. Mae rhestrau aros am brofion diagnostig yn hirach yng Nghymru nag yn unman arall.

"Rydym am wrthdroi agenda canoli niweidiol y Blaid Lafur a buddsoddi'n sylweddol yn ein gwasanaeth iechyd. Mae'r rhan fwyaf o hyn yn bosib trwy newid ein Llywodraeth yng Nghymru, felly cefnogwch Blaid Cymru yn etholiadau'r Cynulliad fis Mai nesaf."

Os ydych yn gwrthwynebu agenda canoli'r Blaid Lafur ac am weld y math o fuddsoddiad mewn meddygon, canolfannau diagnostig a darparu'r cyffuriau a'r triniaethau diweddaraf fel y cynigir gan Blaid Cymru, wnewch chi arwyddo'r ddeiseb isod a datgan eich barn.

 

Sign_here_CYM_1.jpg


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.