Achub ein gwasanaethau Gofal Iechyd lleol

Leanne_with_2_elderly_people.jpeg

Mae symud arbenigwyr o Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Llantrisant wedi ysgwyd pobl o bob rhan o Rhondda Cynon Taf.

 

 

Gorymdeithiodd miloedd i wrthwynebu diraddio'r adrannau Achosion Brys a Damweiniau, Mamolaeth a Phediatrig a llanwodd pobl a fynychodd cyfarfodydd ymgynghori ffurflenni i brotestio yn erbyn y bwriad.

Er gwaethaf hyn, anwybyddwyd pawb ac aeth cynlluniau canoli'r Blaid Lafur yn eu blaen. Ymddengys fod yr ofn y caniateir i Ysbyty Brenhinol Morgannwg ddirywio ymhellach yn cael ei wireddu. Yn ddiweddar, tynnodd Leanne Wood sylw at wardiau wedi eu cau a lleihad yn nifer y gwelyau dros dro oherwydd prinder staff sy'n awgrymu'r hyn a all ddigwydd.

 

older_person_health_care_featured_content.jpg

 

O ganlyniad i'r stori hon, dewisodd nifer o weithwyr iechyd proffesiynol ddatgelu sut mae gwasanaethau wedi dirywio yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg oherwydd prinder staff a sut y neweidiwyd morale.

O gofio bod Llafur wedi bod yn rhedeg y gwasanaeth iechyd yng Nghymru er 1999, rhaid iddyn nhw dderbyn cyfrifoldeb am hyn. Gall Plaid Cymru ddangos bod ffordd arall ar gael.

Dywedodd Leanne: "Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi nifer o gynigion i gryfhau ein gwasanaeth iechyd. Byddai denu 1000 o feddygon ychwanegol dros 10 mlynedd yn sicrhau nad ydym y tu ôl i weddill y DU o ran nifer y meddygon sy ar gael yn ôl y pen o'r boblogaeth.

 

TTIP_signing_pic.jpg

 

 

"Rydym hefyd am sefydlu canolfannau diagnostig i sicrhau cyfnod aros o 28 diwrnod i brofi am afiechydon difrifol. Mae rhestrau aros am brofion diagnostig yn hirach yng Nghymru nag yn unman arall.

"Rydym am wrthdroi agenda canoli niweidiol y Blaid Lafur a buddsoddi'n sylweddol yn ein gwasanaeth iechyd. Mae'r rhan fwyaf o hyn yn bosib trwy newid ein Llywodraeth yng Nghymru, felly cefnogwch Blaid Cymru yn etholiadau'r Cynulliad fis Mai nesaf."

Os ydych yn gwrthwynebu agenda canoli'r Blaid Lafur ac am weld y math o fuddsoddiad mewn meddygon, canolfannau diagnostig a darparu'r cyffuriau a'r triniaethau diweddaraf fel y cynigir gan Blaid Cymru, wnewch chi arwyddo'r ddeiseb isod a datgan eich barn.

 

Sign_here_CYM_1.jpg


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.