Leanne yn Sicrhau Gwarant o Wasanaethau dan Arweiniad Meddygon Ymgynghorol yn Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Royal_Glam_A_E_pic_2019.jpg

Mae AoS y Rhondda wedi cwestiynau’r Gweinidog Iechyd Llafur ynghylch y tro pedol ar ganoli ysbytai ac wedi llwyddo i gael addewid fod yr hen gynlluniau wedi ‘symud oddi ar y bwrdd’.

Dygodd Leanne Wood bwysau ar Vaughan Gething yn ystod wythnos olaf y Senedd cyn yr etholiad ar Fai 6. Ar ddechrau 2020, yr oedd cynlluniau Llafur i ganoli ysbytai yn cynnig symud gwasanaethau dan arweiniad meddygon ymgynghorol o adran frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant.

Yn dilyn ymgyrchu cryf gan bobl y Rhondda a thu hwnt, gyda chefnogaeth Plaid Cymru, rhoddwyd y gorau i’r cynlluniau ychydig fisoedd wedyn.

Yn ystod sesiwn gwestiynau’r Senedd, mynnodd Leanne warant gan y Gweinidog Iechyd Llafur y byddai’r cynlluniau canoli yn cael eu rhoi o’r neilltu yn barhaol.

Dywedodd: “Flwyddyn ers y cloi cyntaf, mae llawer wedi newid. Ar ddechrau 2020 yr oedd llawer ohonom yn y Rhondda a thu hwnt yn brwydro dros gadw gwasanaethau brys dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Diolch byth, mae cynlluniau canoli eich Llywodraeth Lafur wedi eu symud oddi ar y bwrdd, a gobeithio mai felly y bydd yn parhau.

“Mae’r flwyddyn a aeth heibio wedi dangos mor hanfodol yw cael digon o le mewn ysbytai a pha mor bwysig yw gwasanaethau iechyd, a rhaid i ni ddysgu’r gwersi hynny. Ym Mhlaid Cymru, rydym ni eisiau mynd ymhellach a sefydlu canolfan ddiagnosis canser yn y Rhondda, felly wnewch chi gefnogi hynny?

“Ac a ydych wedi dod i gefnogi cadw meddygaeth frys dan arweiniad meddygon ymgynghorol mewn ysbytai fel Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn barhaol?

“Ac os ydych, a wnewch chi ymrwymo yn awr, os byddwch mewn llywodraeth wedi’r etholiad ym Mai, y byddwch yn cau’r drws yn barhaol ar ddod a’r cynlluniau i gau’r adrannau brys hyn, ac na fyddant ar y bwrdd yn y dyfodol cyn belled ag yr ydych chi yn y cwestiwn?”

Yn ei ateb, dywedodd Mr Gething: “Dwyf i ddim yn credu y dylai’r un ohonom fod dan yr argraff fod bygythiad i wasanaethau brys dan arweiniad meddygon ymgynghorol.”

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd eleni, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-04-01 19:52:15 +0100