Cymryd rhan

Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan. Ledled y Rhondda mae Plaid Cymru'n gweithio yn ein cymunedau i wella bywydau pobl. Er mwyn parhau i wneud hyn, ryn ni angen eich help. Ryn ni'n dibynnu ar bobl fel chi i ledaenu'n neges uchelgeisiol am Gymru well.

Ymunwch â'r Blaid

Fel aelod o Blaid Cymru fe fyddwch yn helpu creu cenedl well. Bydd gyda chi lais uniongyrchol wrth i ni ddatblygu polisïau, cewch gyfle i gymryd rhan mewn digwyddiadau lleol a chenedlaethol, i ddewis pwy sy'n eich cynrychioli ar lefel lleol, cenedlaethol ac arweinyddol y blaid. Byddwch hefyd yn derbyn diweddariadau rheolaidd gan dîm Plaid Cymru am ein gwaith a'n hymgyrchoedd.

Ymunwch â'r Blaid

Helpu Ymgyrch Leanne

Mae ymgyrch Leanne yn dibynnu ar wirfoddolwyr. Mae nifer o bethau y gallwch chi wneud i gefnogi ymgyrch Leanne, ond y ddau pennaf yw dosbarthu taflenni yn eich ardal lleol a chynnal sgyrsiau gyda phobl wrth ganfasio. Da chi, dewch i gymryd rhan yn yr ymgyrch.

Cofrestrwch i wirfoddoli