Protest Dros Adeilad Adfeiliedig – Plaid Cymru a Thrigolion Lleol yn Galw am Weithredu

Gelli_Gordon_group_pic.jpg

Cynhaliwyd protest mewn trefn yn y Rhondda mewn ymgais i fynd i’r afael â rhywbeth fu’n ddolur llygad ers amser

Daeth pobl ynghyd y tu allan i Westy Gordon – a adwaenwyd yn ddiweddarach fel yr Embassy Bar – yn y Gelli i wrthdystio yn erbyn y ffaith ei fod yn dal i adfeilio ac yn ddolur llygad i’r gymuned leol. Bu’r adeilad yn wag ers dros ddegawd ac y mae wedi dirywio’n ddrwg yn y blynyddoedd a ddilynodd oherwydd esgeulustod.

Cychwynnwyd deiseb hefyd yn galw am ddwyn yr adeilad yn ôl i ddefnydd neu, os nad oes modd gwneud hynny, ei ddymchwel oherwydd pryderon ynghylch ei ddiogelwch.

Dywedodd y cynghorydd o’r Ystrad Larraine Jones ei bod wedi cael newyddion yn ddiweddar fod darpar-brynwr â diddordeb yn yr adeilad. “Os yw hyn yn wir ac y bydd yr adeilad yn cael ei brynu, mae’n newyddion gwych,” meddai’r cynghorydd Jones. “Gobeithio nad addewid ffals yw hyn eto ac os bydd yn cael ei brynu, yna gobeithio y bydd rhywun yn gweithredu ar frys i ddiogelu’r adeilad.

“Mae pobl yn y Gelli wedi syrffedu ar orfod dioddef y dolur llygad hwn. Bydd Plaid Cymru yn parhau i gadw llygad ar y sefyllfa a byddwn yn barod i ymgyrchu gyda’r trigolion lleol ar y mater.”

Meddai ei chyd-gynghorydd o’r Ystrad Elyn Stephens: “Mae’r cyngor eisoes wedi gwario arian yn diogelu’r Gordon ar fy nghais i a Larraine. Gobeithio yn awr y cawn gynlluniau cadarnhaol, oherwydd mae’n adeilad diddorol y byddai modd ei ddefnyddio yn hytrach na’i ddymchwel. 

“Dyma un o’r pynciau y mae pobl wedi ei godi amlaf gyda ni ers cyn i ni gael ein hethol, felly byddai’n braf cael ateb boddhaol.”

Dywedodd AC y Rhondda Leanne Wood: “Nid yw’r hyn sy’n effeithio ar gymuned y Gelli yn anarferol yn y Rhondda. Mae llawer o adeiladau wedi eu gadael yn wag ac yn edrych yn wael.

“Gwaetha’r modd, mae rhai o’r adeiladau hyn yn awry tu hwnt i gael eu hatgyweirio ac yn gorfod cael eu dymchwel oherwydd nad ydynt yn ddiogel. Nid yw rhai adeiladau eraill mewn cyflwr cynddrwg ac y mae modd eu hachub a’u cadw i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau.

“Mae pobl eisiau i’r cyngor fynd ati i wneud mwy i ddiogelu’r adeiladau hynny y gellir eu hadfer, a gwneud y rhai sy’n gorfod cael eu dymchwel yn ddiogel.

“Rwy’n galw ar gyngor RCT i gymryd cam cadarnhaol ac adolygu’r holl adeiladau adfeiliedig yn y fwrdeistref sirol er mwyn gweld beth y gellir ei wneud i wneud ein cymunedau yn llefydd mwy deniadol a diogel i fyw ynddynt.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.