Leanne yn Trafod Gwleidyddiaeth gyda Disgyblion Ysgol Lleol

Pic_Garth_Olwg.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi ymweld ag ysgol leol i siarad am wleidyddiaeth ac i ateb cwestiynau gan ddisgyblion.

Aeth arweinydd Plaid Cymru i Ysgol Gyfun Garth Olwg i gymryd rhan mewn seiat holi gyda myfyrwyr y chweched dosbarth. Yn y sesiwn hefyd yr oedd disgyblion o Ysgol Gynradd Cilfynydd sydd yn ymwelwyr rheolaidd â’r ysgol.

Yn ystod y sesiwn, atebodd Leanne gwestiynau ar faterion megis economi Cymru, Brexit, a hunanlywodraeth i Gymru. Wedyn, cafodd myfyrwyr y chweched gyfle i fynegi eu barn ar nifer eang o faterion ar bapur pleidleisio, cyn postio’r ffurflenni ar ôl eu llenwi mewn blwch pleidleisio.

Wedyn, dywedodd “Roedd y disgyblion yn Ysgol Gyfun Garth Olwg yn drawiadol iawn. Yr oedd dyfnder eu gwybodaeth am faterion gwleidyddol yn disgleirio drwodd yn y cwestiynau yr oeddent yn eu gofyn a’r farn a fynegwyd ganddynt.

“Mae’n destun gobaith i mi hefyd weld y genhedlaeth nesaf o ddisgyblion yn ymwneud cystal â materion cyfoes. Mae hyn yn wir hefyd am y disgyblion ifanc o Ysgol Gynradd Cilfynydd, a oedd yn rhagorol. Roedd yn sesiwn wych ac yr wyf yn gobeithio bod y disgyblion wedi cael cymaint allan ohoni ag a gefais i.”

Ychwanegodd Leanne: “Dechreuais ymweld ag ysgolion wedi’r bleidlais ar y refferendwm i adael yr UE i fesur barn, oherwydd bod llais pobl ifanc yn absennol o’r ddadl gyfan. Roeddwn eisiau gweld beth oedd teimladau pobl ifanc am adael yr UE.

“Tra bod y sesiynau hyn yn aml yn mynd ymlaen at bynciau eraill, mae’n amlwg fod pobl ifanc yn teimlo’n gryf am Brexit ac yr oeddent fel petaent yn mwynhau’r cyfle i gael dweud eu gwneud. Nid oedd Ysgol Gyfun Garth Olwg yn eithriad yn hyn o beth.”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.