Leanne yn Trafod Gwleidyddiaeth gyda Disgyblion Ysgol Lleol

Pic_Garth_Olwg.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi ymweld ag ysgol leol i siarad am wleidyddiaeth ac i ateb cwestiynau gan ddisgyblion.

Aeth arweinydd Plaid Cymru i Ysgol Gyfun Garth Olwg i gymryd rhan mewn seiat holi gyda myfyrwyr y chweched dosbarth. Yn y sesiwn hefyd yr oedd disgyblion o Ysgol Gynradd Cilfynydd sydd yn ymwelwyr rheolaidd â’r ysgol.

Yn ystod y sesiwn, atebodd Leanne gwestiynau ar faterion megis economi Cymru, Brexit, a hunanlywodraeth i Gymru. Wedyn, cafodd myfyrwyr y chweched gyfle i fynegi eu barn ar nifer eang o faterion ar bapur pleidleisio, cyn postio’r ffurflenni ar ôl eu llenwi mewn blwch pleidleisio.

Wedyn, dywedodd “Roedd y disgyblion yn Ysgol Gyfun Garth Olwg yn drawiadol iawn. Yr oedd dyfnder eu gwybodaeth am faterion gwleidyddol yn disgleirio drwodd yn y cwestiynau yr oeddent yn eu gofyn a’r farn a fynegwyd ganddynt.

“Mae’n destun gobaith i mi hefyd weld y genhedlaeth nesaf o ddisgyblion yn ymwneud cystal â materion cyfoes. Mae hyn yn wir hefyd am y disgyblion ifanc o Ysgol Gynradd Cilfynydd, a oedd yn rhagorol. Roedd yn sesiwn wych ac yr wyf yn gobeithio bod y disgyblion wedi cael cymaint allan ohoni ag a gefais i.”

Ychwanegodd Leanne: “Dechreuais ymweld ag ysgolion wedi’r bleidlais ar y refferendwm i adael yr UE i fesur barn, oherwydd bod llais pobl ifanc yn absennol o’r ddadl gyfan. Roeddwn eisiau gweld beth oedd teimladau pobl ifanc am adael yr UE.

“Tra bod y sesiynau hyn yn aml yn mynd ymlaen at bynciau eraill, mae’n amlwg fod pobl ifanc yn teimlo’n gryf am Brexit ac yr oeddent fel petaent yn mwynhau’r cyfle i gael dweud eu gwneud. Nid oedd Ysgol Gyfun Garth Olwg yn eithriad yn hyn o beth.”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.