Addo Cefnogaeth

pleidleisio.PNGOs ydych chi'n byw yn y Rhondda, ar raddfa o 1 i 10 (gyda 10 yn bendant yn cefnogi a 1 yn bendant ddim yn cefnogi) pa mor debygol ydych chi o bleidleisio dros Leanne yn yr etholiad ym mis Mai?

If you live in the Rhondda, on a scale of 1 to 10 (10 being very likely to support and 1 being unlikely to support) how likely will you be to support Leanne in the Senedd election in May?