Talwch Gostau Cludiant i Weithwyr Allweddol a Chostau Angladdau os Byddant Farw o Covid-19, medd Leanne

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ddarparu cludiant am ddim i bob gweithiwr allweddol a thalu am gostau angladdau os byddant farw o’r coronafeirws.

Wrth siarad yn ystod sesiwn lawn ar-lein, dywedodd Leanne Wood AC mai’r polisïau i weithwyr allweddol oedd y “lleiaf maent yn haeddu.”

Ysgrifennodd Ms Wood at y gweinidog Trafnidiaeth yn gynharach yr wythnos hon yn gofyn am ymestyn y polisi cludiant a fwynheir gan weithwyr y GIG i gynnwys pob gweithiwr allweddol. Yna, yn ystod cwestiynau i'r Prif Weinidog yn ystod sesiwn lawn ar-lein, galwodd arno i dalu costau angladdau gweithwyr allweddol petaent yn marw o ganlyniad i Covid-19.

Yn ei llythyr at y Gweinidog Trafnidiaeth, ysgrifennodd Leanne: ‘Rwy’n canmol y penderfyniad i roi cludiant cyhoeddus am ddim i weithwyr y GIG. Roedd yn gam cyfiawn a thrugarog ac yr wyf yn deall fod cynlluniau ar y gweill i’w ymestyn i weithwyr gofal hefyd. O ystyried bod llawer o weithwyr allweddol eraill yn cadw ein gwlad i fynd, rwyf o’r farn y dylid ymestyn y cludiant am ddim i’n holl weithwyr allweddol yn ystod y sefyllfa argyfyngus hon. Mae’n rhaid iddynt hwy, fel gweithwyr y GIG, deithio i’r gwaith i wneud swyddi y tybir sy’n hanfodol.’

Yna, yng nghwestiynau’r Prif Weinidog, gwnaeth Leanne achos dros i Lywodraeth Cymru dalu costau angladdau gweithwyr allweddol a laddwyd gan Covid-19. Dywedodd: “Fel y gwyddoch, gall angladdau gostio dros £5,000. Bu farw’r bobl hyn wrth wneud eu dyletswydd gyhoeddus. Rwy’n meddwl mai dyma’r lleiaf maent yn haeddu."

Wedyn, dywedodd Leanne: “Mae staff GIG yn cael clod a diolch o bob cyfeiriad, a da hynny, am eu dewrder anhygoel a’u gwaith caled yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn. Rwy’n credu fod pob gweithiwr allweddol yn haeddu cael eu cydnabod gan y wladwriaeth am fod mor anhunanol yn ystod yr amseroedd peryglus hyn.

“Tra bod llawer ohonom wedi’n hynysu ac yn cadw at y cyngor i aros i mewn, mae llawer o weithwyr allweddol heb fod â’r dewis hwnnw ac yn gorfod gadael diogelwch eu cartrefi bob dydd er lles cymdeithas.

“Os bydd gweithwyr allweddol yn marw oherwydd Covid-19 yn ystod eu gwasanaeth i’r gweddill ohonom, dylai’r llywodraeth dalu cost eu hangladdau.

“Mae angladdau yn bethau costus, a byddai hyn yn arwydd bychan o werthfawrogiad i’r teuluoedd a ddioddefodd brofedigaeth. Fel y dywedais wrth y Prif Weinidog yn y Senedd ar-lein, dyma’r lleiaf y gallwn wneud drostynt.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.