Talwch Gostau Cludiant i Weithwyr Allweddol a Chostau Angladdau os Byddant Farw o Covid-19, medd Leanne

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ddarparu cludiant am ddim i bob gweithiwr allweddol a thalu am gostau angladdau os byddant farw o’r coronafeirws.

Wrth siarad yn ystod sesiwn lawn ar-lein, dywedodd Leanne Wood AC mai’r polisïau i weithwyr allweddol oedd y “lleiaf maent yn haeddu.”

Ysgrifennodd Ms Wood at y gweinidog Trafnidiaeth yn gynharach yr wythnos hon yn gofyn am ymestyn y polisi cludiant a fwynheir gan weithwyr y GIG i gynnwys pob gweithiwr allweddol. Yna, yn ystod cwestiynau i'r Prif Weinidog yn ystod sesiwn lawn ar-lein, galwodd arno i dalu costau angladdau gweithwyr allweddol petaent yn marw o ganlyniad i Covid-19.

Yn ei llythyr at y Gweinidog Trafnidiaeth, ysgrifennodd Leanne: ‘Rwy’n canmol y penderfyniad i roi cludiant cyhoeddus am ddim i weithwyr y GIG. Roedd yn gam cyfiawn a thrugarog ac yr wyf yn deall fod cynlluniau ar y gweill i’w ymestyn i weithwyr gofal hefyd. O ystyried bod llawer o weithwyr allweddol eraill yn cadw ein gwlad i fynd, rwyf o’r farn y dylid ymestyn y cludiant am ddim i’n holl weithwyr allweddol yn ystod y sefyllfa argyfyngus hon. Mae’n rhaid iddynt hwy, fel gweithwyr y GIG, deithio i’r gwaith i wneud swyddi y tybir sy’n hanfodol.’

Yna, yng nghwestiynau’r Prif Weinidog, gwnaeth Leanne achos dros i Lywodraeth Cymru dalu costau angladdau gweithwyr allweddol a laddwyd gan Covid-19. Dywedodd: “Fel y gwyddoch, gall angladdau gostio dros £5,000. Bu farw’r bobl hyn wrth wneud eu dyletswydd gyhoeddus. Rwy’n meddwl mai dyma’r lleiaf maent yn haeddu."

Wedyn, dywedodd Leanne: “Mae staff GIG yn cael clod a diolch o bob cyfeiriad, a da hynny, am eu dewrder anhygoel a’u gwaith caled yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn. Rwy’n credu fod pob gweithiwr allweddol yn haeddu cael eu cydnabod gan y wladwriaeth am fod mor anhunanol yn ystod yr amseroedd peryglus hyn.

“Tra bod llawer ohonom wedi’n hynysu ac yn cadw at y cyngor i aros i mewn, mae llawer o weithwyr allweddol heb fod â’r dewis hwnnw ac yn gorfod gadael diogelwch eu cartrefi bob dydd er lles cymdeithas.

“Os bydd gweithwyr allweddol yn marw oherwydd Covid-19 yn ystod eu gwasanaeth i’r gweddill ohonom, dylai’r llywodraeth dalu cost eu hangladdau.

“Mae angladdau yn bethau costus, a byddai hyn yn arwydd bychan o werthfawrogiad i’r teuluoedd a ddioddefodd brofedigaeth. Fel y dywedais wrth y Prif Weinidog yn y Senedd ar-lein, dyma’r lleiaf y gallwn wneud drostynt.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.