Arweinydd Plaid Cymru yn Croesawu Cynllun Parcio am ddim i Ganol Trefi

 MH_050716_Plaid_Cymru_105.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu dileu taliadau parcio yn rhai o drefi’r cymoedd.

Daw’r newydd wedi i Lywodraeth Cymru a Phlaid Cymru gytuno ar fenter newydd mewn parcio yng nghanol trefi.

Trafododd arweinydd Plaid Cymru i £3 miliwn gael ei osod o’r neilltu i awdurdodau lleol wneud cais amdano er mwyn cael gwared o daliadau parcio yng nghanol trefi. Bydd hyn yn galluogi canol trefi i gystadlu gyda datblygiadau ar gyrion trefi a dylai fod yn hwb sylweddol i fusnesau bychain ac ymwelwyr â threfi.

Roedd hyn ymysg cyfres o bolisiau a drefnwyd gan grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol yn gyfnewid am eu cefnogaeth i gyllideb y Llywodraeth Lafur.

Dywedodd Ms Wood o Benygraig ei bod wedi gweld â’i llygaid ei hun effaith niweidiol taliadau parcio.

“Arferai Tonypandy fod yn dref ffyniannus ond mae wedi dioddef dirywiad dros y blynyddoedd diwethaf,” meddai Ms Wood.

“Does dim modd ei adnabod yn awr o’r hyn gofiaf i o’r 1980au. Doedd agor archfarchnad fawr gyda pharcio am ddim wedi helpu. Mae’n amlwg fod parcio am ddim wedi bod yn fwy deniadol na thalu yng nghanol y dref.

“Oherwydd dirywiad canol trefi fel Tonypandy y bu Plaid Cymru ers blynyddoedd yn galw ar Gyngor RCT i wneud i ffwrdd â thaliadau am barcio yng nghanol trefi. Yn ddelfrydol, byddent yn darparu parcio am ddim am nifer cyfyngedig o oriau, rhag i’r llefydd gael eu defnyddio gan bobl sydd eisiau parcio yno bob dydd.

“Anwybyddodd Cyngor RCT ein galwadau a lleisiau’r gymuned fusnes fach dros y blynyddoedd hyn. Rwy’n deall y cyfyngiadau ar eu cyllideb, a dyna pam ei bod yn wych gallu gwneud rhywbeth arall am y peth yn nhrafodaethau cyllideb y Cynulliad.

“Gall £3 miliwn yn ychwanegol i barcio yng nghanol trefi ond fod yn newyddion da i ganol trefi ledled y wlad sy’n ei chael yn anodd.

“Gall y cynllun hwn gael effaith sylweddol ar ffawd holl berchenogion y busnesau bach, a’u gweithwyr, y mae eu bywiolaethau yn dibynnu ar gael stryd fawr ffyniannus. Hyd yn oed fel gwrthblaid, mae Plaid Cymru yn cadw at ein haddewidion adeg yr etholiad a byddwn yn parhau i geisio’r fargen orau i bobl yng Nghymru a’n heconomi.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.