Arweinydd Plaid Cymru yn Croesawu Cynllun Parcio am ddim i Ganol Trefi

 MH_050716_Plaid_Cymru_105.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu dileu taliadau parcio yn rhai o drefi’r cymoedd.

Daw’r newydd wedi i Lywodraeth Cymru a Phlaid Cymru gytuno ar fenter newydd mewn parcio yng nghanol trefi.

Trafododd arweinydd Plaid Cymru i £3 miliwn gael ei osod o’r neilltu i awdurdodau lleol wneud cais amdano er mwyn cael gwared o daliadau parcio yng nghanol trefi. Bydd hyn yn galluogi canol trefi i gystadlu gyda datblygiadau ar gyrion trefi a dylai fod yn hwb sylweddol i fusnesau bychain ac ymwelwyr â threfi.

Roedd hyn ymysg cyfres o bolisiau a drefnwyd gan grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol yn gyfnewid am eu cefnogaeth i gyllideb y Llywodraeth Lafur.

Dywedodd Ms Wood o Benygraig ei bod wedi gweld â’i llygaid ei hun effaith niweidiol taliadau parcio.

“Arferai Tonypandy fod yn dref ffyniannus ond mae wedi dioddef dirywiad dros y blynyddoedd diwethaf,” meddai Ms Wood.

“Does dim modd ei adnabod yn awr o’r hyn gofiaf i o’r 1980au. Doedd agor archfarchnad fawr gyda pharcio am ddim wedi helpu. Mae’n amlwg fod parcio am ddim wedi bod yn fwy deniadol na thalu yng nghanol y dref.

“Oherwydd dirywiad canol trefi fel Tonypandy y bu Plaid Cymru ers blynyddoedd yn galw ar Gyngor RCT i wneud i ffwrdd â thaliadau am barcio yng nghanol trefi. Yn ddelfrydol, byddent yn darparu parcio am ddim am nifer cyfyngedig o oriau, rhag i’r llefydd gael eu defnyddio gan bobl sydd eisiau parcio yno bob dydd.

“Anwybyddodd Cyngor RCT ein galwadau a lleisiau’r gymuned fusnes fach dros y blynyddoedd hyn. Rwy’n deall y cyfyngiadau ar eu cyllideb, a dyna pam ei bod yn wych gallu gwneud rhywbeth arall am y peth yn nhrafodaethau cyllideb y Cynulliad.

“Gall £3 miliwn yn ychwanegol i barcio yng nghanol trefi ond fod yn newyddion da i ganol trefi ledled y wlad sy’n ei chael yn anodd.

“Gall y cynllun hwn gael effaith sylweddol ar ffawd holl berchenogion y busnesau bach, a’u gweithwyr, y mae eu bywiolaethau yn dibynnu ar gael stryd fawr ffyniannus. Hyd yn oed fel gwrthblaid, mae Plaid Cymru yn cadw at ein haddewidion adeg yr etholiad a byddwn yn parhau i geisio’r fargen orau i bobl yng Nghymru a’n heconomi.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.