Cynllun Bwyd Newydd gan AS y Rhondda yn Swyddogol ar Waith

New_food_scheme_pic_1.JPG

Yn ystod wythnos gyntaf cynllun bwyd newydd a redir gan Aelod Senedd y Rhondda, dosbarthwyd 300 kg o fwyd.

Dosbarthwyd cyfanswm o 72 parsel o fwyd gan Leanne Wood, aelodau ei staff  a gwirfoddolwyr fel rhan o gynllun newydd a gynlluniwyd o gwmpas cyfyngiadau Covid-19. Gyda’r parseli, cafodd 154 o bobl eu bwydo, a 53 o’r rhain yn blant.

Cyn i’r coronafeirws gychwyn, yr oedd dau neu dri o gasgliadau bwyd yr wythnos yn cael eu trefnu o swyddfa Leanne yn y Porth ers haf 2019. Yr oedd bwyd dros ben o wahanol archfarchnadoedd yn cael ei gasglu a’i osod allan i bobl ei gasglu o’r swyddfa.

Gan nad yw hyn bellach yn bosib oherwydd yr angen am ymbellhau cymdeithasol, dewisodd Leanne drefnu gwasanaeth o gludo pecynnau bwyd ac apelio am roddion ariannol gan y cyhoedd i dalu am brynu bwyd sydd yn para’n hwy.

Hyd yma, bu’r cynllun yn llwyddiannus iawn, gyda degau o bobl yn cael parseli bwyd a nifer o wirfoddolwyr yn cynnig eu gwasanaeth i’w cludo, gan gynnwys cynghorwyr Plaid Cymru.

Dywedodd Leanne: “Yr oedd yn drueni gorfod rhoi’r gorau i gasgliadau bwyd o’m swyddfa yn gynharach eleni oherwydd Covid-19. Yr oeddem yn dosbarthu llawer o fwyd i bobl oedd yn gwneud defnydd da ohono ac yn arbed arian ar eu bil bwyd wythnosol.

“Doedd dim dewis gennym ond atal y casgliadau bwyd, ac y mae wedi cymryd peth amser a llawer o waith i osod cynllun gwahanol i fyny. Er y bu’n rhaid i ni wneud ymdrech, doedd eistedd yn ôl a gwneud dim ddim yn ddewis oherwydd mae gwir angen am gynllun fel hyn.

“Cawsom ymateb rhyfeddol gan bobl yn gofyn am barseli bwyd a chan bobl oedd yn dod ymlaen i helpu, boed hynny gyda rhoddion o arian neu gynigion i helpu i bacio a chludo’r parseli.

“Mae’r cynllun hwn yn gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl, ac y mae’r ymateb cadarnhaol gan bobl sy’n derbyn y parseli hyn yn ystod yr wythnos gyntaf wedi gwneud y cyfan yn werth chweil.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.