Leanne yn Galw ar y Llywodraeth Lafur i Gychwyn Ymchwiliad i’r Llifogydd a Rhoi Mwy o Gefnogaeth i Ddioddefwyr Llifogydd

Leannesenedd.jpg

Mae’r Llywodraeth Lafur wedi gwrthod ystyried ymchwiliad i’r  trydydd tro mewn pedwar mis i rai o gymunedau’r Rhondda ddioddef llifogydd, yn dilyn cwestiynau gan Leanne Wood.

Holodd Aelod y Senedd dros y Rhondda y Gweinidog Amgylchedd Llafur yn dilyn llifogydd yr wythnos ddiwethaf a gafwyd yn llawer rhan o’r Rhondda Fach a Fawr. I rai aelwydydd, hwn oedd y trydydd tro iddynt ddioddef llifogydd. Yr wythnos ddiwethaf hefyd dioddefodd rhai cymunedau - megis Maerdy – lifogydd am y tro cyntaf eleni.

Gyda llawer o gymunedau yn agored i lifogydd, mae Leanne a Phlaid Cymru wedi galw am ymchwiliad er mwyn gwneud yn siŵr y darganfyddir yr achosion ac y datblygir strategaethau i warchod pobl a chartrefi yn y dyfodol. Hyd yma, mae dros 2,000 o bobl wedi llofnodi deiseb yn galw am ymchwiliad a allai gyd-ddigwydd a gwaith adfer yn syth.

Yn ystod y sesiwn lawn, galwodd Ms Wood hefyd ar i’r Llywodraeth ddarparu clwydi llifogydd i gartrefi sy’n agored i lifogydd, a chefnogaeth ariannol i bobl sydd wedi dioddef yn y llifogydd diweddar.

Dywedodd: “Ar ôl y llifogydd ym mis Chwefror, derbyniodd pobl yn y Rhondda £500 gan y cyngor lleol, £500 gan Lywodraeth Cymru – mwy os nad oedd ganddynt yswiriant, mwy petaent yn fusnes, a mwy eto o ymdrechion codi arian yn lleol. Yr hyn na chawsant oedd amddiffynfeydd i atal hyn rhag digwydd eto.

“Felly, a wnewch chi ymrwymo i ddarparu clwydi llifogydd i bob cartref sydd angen un? Ac a wnewch chi amlinellu pa gefnogaeth ariannol all fod ar gael i bobl a ddioddefodd oherwydd y llifogydd y tro hwn? Ac yn olaf, Weinidog, a ydych yn cefnogi ymchwiliad annibynnol dan arweiniad arbenigwyr i’r hyn a ddigwyddodd ac i wneud rhai argymhellion ar gyfer lliniaru yn y dyfodol?”

Yn ei hateb, dywedodd y Gweinidog Amgylchedd Lesley Griffiths AS: “Unwaith eto, mae’n rhaid i ni edrych ar beth yw’r asesiad, pa amddiffynfeydd sydd eu hangen rhag llifogydd. Felly, clwydi llifogydd ar gyfer pob eiddo – dyw hynny ddim wedi glanio ar fy nesg eto, ond petai’n cael ei gyflwyno, mae’n rhywbeth y gallwn ei asesu.

“Fe wnaethoch gyfeirio at y £500 gan Lywodraeth Cymru a roddwyd i drigolion yn ôl ym mis Chwefror, ac yn sicr y mae hynny yn rhywbeth yr ydym yn edrych arno ar hyn o bryd yn dilyn y llifogydd yr wythnos ddiwethaf.

“Rwy’n meddwl ei bod yn bwysig i ni gynnal ymchwiliadau rhag blaen. Gall hynny ddigwydd yn gynt o lawer na chydag ymchwiliad annibynnol, ac am hynny yr wyf yn aros.”

Wedyn, dywedodd Ms Wood: “Mae’r Llywodraeth Lafur yn rhoi dewis ffug gerbron pobl; ymchwiliad neu waith unioni yn syth. Nonsens yw hyn – ac y maen nhw’n gwybod hynny. Fel arall, pam y buasai ASau Llafur – gan gynnwys aelod y Rhondda – yn galw am ymchwiliad cyhoeddus i achosion llifogydd yn Lloegr petaent yn tybio y byddai hynny yn peryglu’r gobaith am waith unioni yn syth?

“Mae’r Llywodraeth Lafur yn ceisio chwarae tric gwleidyddol, ond yn hytrach na gwneud i wningen ddiflannu i mewn i het, maent yn ceisio gwneud i atebolrwydd, cyfrifoldeb ac arweinyddiaeth ddiflannu. Mae dros 2,000 o bobl yn cefnogi ymchwiliad, sy’n dangos fod llawer o bobl nad ydynt yn credu’r geiriau gwag hyn.

“Os bydd mwy o bobl yn cefnogi ymchwiliad, bydd yn fwy anodd i Lafur anwybyddu ein galwadau.”   

 Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.