Deiseb am Ymchwiliad i’r Llifogydd wedi’i Chefnogi gan Leanne ym Mhwyllgor y Senedd

Pentre_flood_pic_edit.jpg

Mae deiseb i roi ymchwiliad annibynnol ar waith i gyfres o lifogydd yn Rhondda Cynon Taf wedi symud gam yn nes at ddadl mewn sesiwn lawn.

Dywedodd  Aelod Senedd y Rhondda, sydd ar y pwyllgor deisebau, fod llawer o alw am y cwestiynau sydd yn y ddeiseb, a’u bod yn haeddu cael eu trafod yn y Siambr. Cafodd y ddeiseb, sydd yn galw’n benodol am ymchwiliad annibynnol i’r llifogydd eleni yn Rhondda Cynon Taf fel bod ‘gwersi’n cael eu dysgu,’ ei thrafod ar ôl derbyn dros 5,000 o lofnodion.

Yn ystod y pwyllgor, dywedodd Leanne fod tystiolaeth gan bobl yr effeithiodd y llifogydd arnynt yn “dorcalonnus.”

“Y pryder yw nad yw’r broses bresennol yn ddigon annibynnol,” meddai Leanne. “Yr hyn sy’n digwydd yw bod y cyngor mewn gwirionedd yn ymchwilio iddo’i hun - gyda phartneriaid, digon gwir - ond mae gan y partneriaid hynny hefyd wahanol fuddiannau yn y mater hefyd. Mae yna bwynt o hyder y cyhoedd yn annibyniaeth proses Adran 19.”

Ychwanegodd Leanne: “Mae’n hanfodol hefyd fod llais y bobl yn cael ei glywed. Proses dechnegol fydd Adran 19 ac ni fydd llawer o gyfle i’r bobl a ddioddefodd gael cyfraniad i’r broses honno. Mae’n wirioneddol bwysig fod pobl yn gwrando ar y lleisiau lleol hynny oherwydd mae arbenigedd lleol gwych yn y cymunedau hyn.

“Mae’r pwynt terfynol rwyf am wneud yn ymwneud a newid hinsawdd. Mae popeth oedd yn hysbys i ni o’r blaen yn gorfod cael ei adolygu ac edrych arno eto yng ngoleuni’r newidiadau sydd, yn ôl y gwyddonwyr, ar fin digwydd.  Gall y llifogydd hyn fod yn gymharol fychan o’i gymharu â’r hyn y gallwn ddisgwyl ei weld yn y dyfodol future.

“Mae diogelu ein cymunedau at y dyfodol a sicrhau fod pobl yn cael eu hamddiffyn ac yn saff yn hollol anniogel. Mae’n annerbyniol fod pobl, bob tro y mae’n bwrw glaw yn drwm, yn cael trafferth mynd i gysgu oherwydd eu bod yn ofni y bydd dŵr yn dod i mewn i’w cartrefi.”

Cynigiodd Leanne wedyn y dylai’r ddeiseb gael ei thrafod mewn dadl mewn sesiwn lawn, a chytunodd cyd-aelodau’r pwyllgor i hyn.

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2020-09-30 11:08:18 +0100