Leanne yn Croesawu Rhodd Fawr gan Gwmni Ceir i Ddioddefwyr Llifogydd

pic1_smaller.jpg

Bydd teuluoedd Cymreig y mae eu cartrefi wedi dioddef yn sgil y llifogydd mawr yn derbyn help diolch i rodd o £50,000 gan fusnes amlwg.

Mae Trade Centre Wales yn rhoi’r arian i Gronfa Ymgyrch Llifogydd Plaid y Rhondda, a lansiwyd wedi i fwy na 200 o aelwydydd ddioddef yn sgil y stormydd enbyd diweddar.

Mae’r cwmni, gwerthwr ceir ail-law mwyaf Cymru, yn gobeithio y bydd eu gweithred yn symbyliad i fusnesau eraill gefnogi’r achos. Cyfrannwyd degau o filoedd o bunnoedd eisoes trwy roddion gan unigolion hael a digwyddiadau codi arian.

Dywedodd perchennog a chadeirydd Trade Centre Wales Mark Bailey fod y cwmni wedi’u tristáu’n arw gan y difrod a wnaeth y llifogydd i gartrefi a busnesau yn y Rhondda a sefyllfa’r sawl sydd yn awr yn ceisio ail-adeiladu eu bywydau.

“Allen ni ddim sefyll ar y cyrion a gwylio tra bod cymaint o bobl yn cael trafferthion,” meddai Mark.

“Mae’r Rhondda yn gymuned gref a chefnogol ac yr ydym yn falch y gallwn fod yn rhan o ymateb y gymuned i helpu cyfeillion a chymdogion mewn argyfwng.

“Mae gan ein busnes ni gysylltiadau cryf â’r ardal - rwyf i’n dod o’r Cymoedd, mae ein cangen Gogledd Caerdydd yn Abercynon ac, wrth gwrs, mae llawer o bobl o’r Rhondda ymhlith ein cwsmeriaid.

“Gobeithio y bydd y £50,000 yn perswadio busnesau eraill i gefnogi’r gronfa ac yn lliniaru rhywfaint ar y sawl sydd wedi dioddef cymaint trwy’r trychineb hwn.”

Mae trefnwyr Ymgyrch Llifogydd Plaid y Rhondda wedi croesawu’r rhodd

“Fe aiff hyn gryn dipyn o’r ffordd tuag at helpu llawer o bobl sydd wedi eu gadael heb fawr ddim ar ôl y llifogydd,” meddai AC y Rhondda Leanne Wood, sy’n helpu i arwain ymdrechion codi arian.

“Mewn amgylchiadau ofnadwy, rydym wedi gweld y gorau o bobl y Rhondda. Gwelwyd caredigrwydd, haelioni a phobl yn estyn allan i helpu’r rhai oedd mewn angen.

“Mae’n wych derbyn rhodd mor fawr ac mor hael i bobl y Rhondda sydd wedi dioddef mor enbyd yn sgil y llifogydd.

“Rwyf eisiau dweud “diolch yn fawr iawn” o waelod calon i Mark Bailey, sydd â’i wreiddiau yma yn y cymoedd - yn amlwg, mae eisiau cofio’r gwreiddiau hynny a’u cadw’n fyw. Fe aiff ei gyfraniad caredig lawer o’r ffordd i helpu pobl i adfer peth o’r hyn a gollwyd. Diolch, Mark.”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.