Ple arweinydd y Blaid i’r cyngor ynghylch cau ysgol Ferndale

Llwyncelynbestsmall.jpg 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw am ail-feddwl ynghylch cynlluniau’r cyngor i gau Ysgol Babanod Ferndale.

 

Mae Leanne, sy’n byw yn y Rhondda, wedi cyflwyno apêl i ymgynghoriad cyngor Rhondda Cynon Taf wedi i rieni leisio gwrthwynebiadau i gau’r ysgol boblogaidd, gyda’r disgyblion yn trosglwyddo i ysgol gynradd Darren Park.

Yn ei hymateb i’r ymgynghoriad, dywedodd Leanne Wood: "Mae rhieni wedi dweud wrthyf am eu pryderon ynghylch problemau traffig a diogelwch y ffordd y tu allan i ysgol Darren Park ac am faint dosbarthiadau os bydd y cau yn digwydd. Maent yn ofni y bydd eu plant yn cael eu dysgu mewn lle sydd yn orlawn, hyd yn oed gyda chynigion i fuddsoddi mewn lle ychwanegol. Rwy’n ymwybodol fod gan rai rhieni yn Darren Park bryderon eu hunain ynghylch a oes digon o le a hefyd am golli llefydd chwarae.

"Mae Ysgol Babanod Ferndale yn ganolbwynt i’r gymuned, yn ysgol deuluol, ac y mae llawer o rieni yn teimlo nad oes neb wedi gwrando ar eu pryderon a bod yr awdurdod fel petaent yn benderfynol o fwrw ymlaen â’u cynlluniau, waeth beth maent yn ddweud."

Mae Leanne Wood hefyd wedi gofyn i’r cyngor esbonio beth fydd yn digwydd i adeilad Heol y Gogledd os bydd yn cau. "Nid yw trigolion eisiau wynebu misoedd a blynyddoedd o weld adeilad yn dadfeilio o flaen eu llygaid.

"Buaswn yn apelio ar y cyngor i ohirio penderfyniad ar gau, a mynnu adolygiad trylwyr am y penderfyniad," ysgrifennodd.

Os ydych chi eisiau helpu Leanne i fod yr AC nesaf dros y Rhondda, cliciwch ar y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.