Ple arweinydd y Blaid i’r cyngor ynghylch cau ysgol Ferndale

Llwyncelynbestsmall.jpg 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw am ail-feddwl ynghylch cynlluniau’r cyngor i gau Ysgol Babanod Ferndale.

 

Mae Leanne, sy’n byw yn y Rhondda, wedi cyflwyno apêl i ymgynghoriad cyngor Rhondda Cynon Taf wedi i rieni leisio gwrthwynebiadau i gau’r ysgol boblogaidd, gyda’r disgyblion yn trosglwyddo i ysgol gynradd Darren Park.

Yn ei hymateb i’r ymgynghoriad, dywedodd Leanne Wood: "Mae rhieni wedi dweud wrthyf am eu pryderon ynghylch problemau traffig a diogelwch y ffordd y tu allan i ysgol Darren Park ac am faint dosbarthiadau os bydd y cau yn digwydd. Maent yn ofni y bydd eu plant yn cael eu dysgu mewn lle sydd yn orlawn, hyd yn oed gyda chynigion i fuddsoddi mewn lle ychwanegol. Rwy’n ymwybodol fod gan rai rhieni yn Darren Park bryderon eu hunain ynghylch a oes digon o le a hefyd am golli llefydd chwarae.

"Mae Ysgol Babanod Ferndale yn ganolbwynt i’r gymuned, yn ysgol deuluol, ac y mae llawer o rieni yn teimlo nad oes neb wedi gwrando ar eu pryderon a bod yr awdurdod fel petaent yn benderfynol o fwrw ymlaen â’u cynlluniau, waeth beth maent yn ddweud."

Mae Leanne Wood hefyd wedi gofyn i’r cyngor esbonio beth fydd yn digwydd i adeilad Heol y Gogledd os bydd yn cau. "Nid yw trigolion eisiau wynebu misoedd a blynyddoedd o weld adeilad yn dadfeilio o flaen eu llygaid.

"Buaswn yn apelio ar y cyngor i ohirio penderfyniad ar gau, a mynnu adolygiad trylwyr am y penderfyniad," ysgrifennodd.

Os ydych chi eisiau helpu Leanne i fod yr AC nesaf dros y Rhondda, cliciwch ar y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.