“Rhowch Bobl cyn Elw,” medd Leanne wrth y Llywodraeth Lafur ar fater y Fasnachfraint Rheilffyrdd

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am ostyngiad ym mhris tocynnau i deithwyr ar Lein y Cymoedd am eu bod yn gorfod defnyddio hen drenau am gyfnod hwy na’r hyn a addawyd.

Dywedodd Leanne Wood y dylai’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru fod yn uno gyda’u cydweithwyr yn y blaid yng ngogledd Lloegr sydd wedi galw am docynnau rhatach oherwydd bod teithwyr yn teithio ar drenau Pacer – yr un trenau â’r rhai sy’n cael eu defnyddio rhwng Caerdydd a Threherbert.

Gwnaeth Llywodraeth Cymru – sy’n gyfrifol am Drafnidiaeth Cymru a’r fasnachfraint rheilffyrdd newydd – gyhoeddiad syfrdanol yn ddiweddar gan ddatgelu na fyddai’r defnydd o drenau Pacer sy’n yn 40 oed yn dod i ben eleni fel yr addawyd yn wreiddiol.

Mae prinder cronig o gerbydau wedi golygu bod Llywodraeth Cymru wedi gorfod gofyn caniatâd Llywodraeth y DG am estyniad i ddefnyddio’r Pacers a threnau hŷn fyth a adeiladwyd yn y 1960au.

Yn ystod y sesiwn lawn yr wythnos hon, dywedodd Leanne: “Dyw teithio ar y trenau hyn, sydd wedi hen weld dyddiau gwell, ddim yn brofiad pleserus o gwbl. Rwy’n defnyddio’r trenau hyn drwy’r amser, a gallaf dystio i gwynion rheolaidd  am orlenwi, gwasanaethau’n cael eu colli, a threnau’n torri i lawr, sydd yn cael eu gwneud gan lawer iawn o bobl.

“Nawr, rwy’n nodi fod eich cydweithwyr yn y Blaid Lafur – maer Manceinion Fwyaf, Andy Burnham, maer rhanbarthol dinas Sheffield, Dan Jarvis, ac arweinydd Cyngor Dinas Leeds, Judith Blake – oll wedi llofnodi llythyr yn galw ar y cwmni trenau, Northern, i ostwng prisiau tocynnau i deithwyr sydd, fel ni yng Nghymru, yn cael eu gorfodi i deithio ar y trenau Pacer hyn.

“Rwy’n meddwl bod hyn yn syniad gwych. Wnewch chi a’ch cydweithiwr yn y Cabinet sy’n gyfrifol am drafnidiaeth sefyll ochr yn ochr â’ch cydweithwyr yn y blaid a rhoi buddiannau teithwyr cyn elw?

“A fydd modd i ni gael datganiad gan y Gweinidog Trafnidiaeth yn amlinellu faint o ostyngiad y gall teithwyr ddisgwyl ei gael tra’n bod ni’n aros am y gwasanaeth cludiant cyhoeddus sylfaenol yr ydym yn ei haeddu?”

Yn ei hateb, dywedodd y Trefnydd Rebecca Evans AC: “Bydd y cerbydau y mae Leanne Wood yn cyfeirio atynt yn cael eu tynnu o wasanaeth yn gynnar yn y flwyddyn newydd. Maent yn cael eu cadw ar y rheilffyrdd ar hyn o bryd er mwyn sicrhau bod digon o le ar gael.

“Ac, wrth gwrs, mae cerbydau ar draws y DG gyfan; nid yw hyn yn fater i Gymru yn unig. Ac fe osododd y Prif Weinidog allan hefyd gynigion at y dyfodol  o ran gostwng prisiau tocynnau ar draws Cymru hefyd.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.