Leanne yn Annog Pobl i Ofalu am eu Golwg

Optician_visit_edit_(1).JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi ymweld ag optometrydd lleol i dynnu sylw at bwysigrwydd profion llygaid rheolaidd.

Galwodd arweinydd Plaid Cymru heibio i Davies a Jones ar Stryd Hannah yn y Porth i ddeall mwy am sut y gall optometryddion cymunedol helpu i achub golwg, rheoli a thrin cyflyrau’r llygaid.

Meddai perchennog y practis, Ian Jones: “Mae archwiliadau llygaid rheolaidd yn ffordd bwysig o wirio iechyd, a gallant chwarae rhan hanfodol o ran canfod gwahanol gyflyrau iechyd megis glawcoma a dirywiad y maciwla.

“Rydym yn falch fod Leanne wedi ymweld â ni fel rhan o’n hymrwymiad i Wasanaeth Gofal Llygaid Cymru sy’n caniatáu i gleifion yng Nghymru gael gofal llygaid am ddim ledled Cymru i’r sawl sy’n cwrdd â’r meini prawf.

“Rydym yn gobeithio y bydd ymweliad Leanne yn annog cynifer ag sydd modd o bobl i gael profion golwg rheolaidd.

“Gyda phobl yn cydnabod fod modd osgoi dros hanner yr achosion o golli golwg yn y DG, rydym yn wirioneddol falch fod Gwasanaeth Gofal Llygaid Cymru yn dal i roi cyfle i ni weld ein cleifion yn agos at eu cartrefi, yn y gymuned.”

Ychwanegodd Leanne: “Mae gan optometregwyr ran hanfodol i gadw pobl yn iach. Mae’n bwysig bod profion rheolaidd yn cael eu cynnal er mwyn cynnal iechyd y llygaid. Dywed Optometreg Cymru fod modd rheoli’r rhan fwyaf o broblemau’r llygaid os deuir o hyd iddynt yn ddigon cynnar.

“Mae potensial hefyd i optometregwyr ysgafnhau rhywfaint o’r pwysau ar y GIG petai gwell defnydd yn cael ei wneud o’u gallu i sganio i ganfod anhwylderau cyffredin y llygad.

“Byddai hyn yn rhyddhau amser meddygon ymgynghorol mewn ysbytai, gan ganiatáu iddynt felly ganolbwyntio ar y baich achosion mwy arbenigol sydd ganddynt.”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.