Leanne yn Annog Pobl i Ofalu am eu Golwg

Optician_visit_edit_(1).JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi ymweld ag optometrydd lleol i dynnu sylw at bwysigrwydd profion llygaid rheolaidd.

Galwodd arweinydd Plaid Cymru heibio i Davies a Jones ar Stryd Hannah yn y Porth i ddeall mwy am sut y gall optometryddion cymunedol helpu i achub golwg, rheoli a thrin cyflyrau’r llygaid.

Meddai perchennog y practis, Ian Jones: “Mae archwiliadau llygaid rheolaidd yn ffordd bwysig o wirio iechyd, a gallant chwarae rhan hanfodol o ran canfod gwahanol gyflyrau iechyd megis glawcoma a dirywiad y maciwla.

“Rydym yn falch fod Leanne wedi ymweld â ni fel rhan o’n hymrwymiad i Wasanaeth Gofal Llygaid Cymru sy’n caniatáu i gleifion yng Nghymru gael gofal llygaid am ddim ledled Cymru i’r sawl sy’n cwrdd â’r meini prawf.

“Rydym yn gobeithio y bydd ymweliad Leanne yn annog cynifer ag sydd modd o bobl i gael profion golwg rheolaidd.

“Gyda phobl yn cydnabod fod modd osgoi dros hanner yr achosion o golli golwg yn y DG, rydym yn wirioneddol falch fod Gwasanaeth Gofal Llygaid Cymru yn dal i roi cyfle i ni weld ein cleifion yn agos at eu cartrefi, yn y gymuned.”

Ychwanegodd Leanne: “Mae gan optometregwyr ran hanfodol i gadw pobl yn iach. Mae’n bwysig bod profion rheolaidd yn cael eu cynnal er mwyn cynnal iechyd y llygaid. Dywed Optometreg Cymru fod modd rheoli’r rhan fwyaf o broblemau’r llygaid os deuir o hyd iddynt yn ddigon cynnar.

“Mae potensial hefyd i optometregwyr ysgafnhau rhywfaint o’r pwysau ar y GIG petai gwell defnydd yn cael ei wneud o’u gallu i sganio i ganfod anhwylderau cyffredin y llygad.

“Byddai hyn yn rhyddhau amser meddygon ymgynghorol mewn ysbytai, gan ganiatáu iddynt felly ganolbwyntio ar y baich achosion mwy arbenigol sydd ganddynt.”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.