Yr Achos Cadarnhaol Dros Aelodaeth O’r UE

IMG_0837.JPG

Caroline Lucas, Nicola Sturgeon, Leanne Wood:

Mewn mis yn union, bydd pobl ein tair cenedl yn pleidleisio mewn refferendwm a allai ddiffinio cenhedlaeth.

Fel pleidiau sydd yn rhannu gwerthoedd blaengar, cred mewn cydraddoldeb ac mewn amddiffyn ein hamgylchedd, rydym yn credu fod aelodaeth o’r UE yn rhan bwysig o wreiddio’r hawliau a’r mesurau amddiffyn yr ydym yn dibynnu arnynt.

Nid yw’r Undeb Ewropeaidd yn berffaith ac fe fuasai pob un ohonom yn cynnig newidiadau, ond yr ydym yn credu fod i’r UE fanteision sylweddol.

Mae’r UE yn dda i bobl sy’n gweithio ar draws yr Alban, Cymru a Lloegr - gyda rheolau yn cyfyngu ar faint o oriau y mae’n rhaid i ni weithio, yn rhoi triniaeth gyfartal i weithwyr rhan-amser a gweithwyr asiantaeth, a gwarantu iechyd a diogelwch yn y gwaith.

Mae bod yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd yn dda i fenywod. O absenoldeb mamolaeth a thadolaeth i rieni, hawliau gweithle yn ystod beichiogrwydd, at reolau sy’n gwarchod rhag aflonyddu a thriniaeth anghyfartal, mae menywod ym Mhrydain yn elwa o’r UE. Peth pwysig yw bod y rheolau hyn - sy’n gymwys ar hyd y cyfandir - yn helpu i atal ras at y gwaelod gan gwmnïau sy’n ceisio dod o hyd i’r gweithlu gyda lleiaf o amddiffyniad lle mae gan weithwyr leiaf o hawliau.

Mae’r UE hefyd yn rhoi i ni ryddid i fyw, gweithio, astudio ac ymddeol yn unrhyw un o 28 gwlad.

Mae’r rhyddid symud hwn - fu mor llesol i’n heconomi yma yn y DG - yn aml yn destun ymosodiadau gan bleidiau eraill, ond ei ddathlu yr ydym ni, gan alw ar y Llywodraeth i wneud mwy er mwyn sicrhau ei fod yn gweithio dros bawb.

Mae bod yn rhan o’r UE yn dda i’n pobl ifanc, gan roi iddynt y rhyddid i archwilio’r cyfandir, gan ddysgu wrth fynd ac yn eu tro, i ddychwelyd adref gyda chyfoeth o wybodaeth a golygweddau sy’n creu cymdeithas sydd wir yn edrych tuag allan.

Mae’r UE yn fwy na chysyniad haniaethol - mae’n fater o bwys i bob un ohonom bob dydd. Mae’n fater o’n hawl i gyrraedd adref o’n gwaith mewn pryd i weld ein teuluoedd; yr aer yr ydym yn anadlu, y traethau glân ar ein gwyliau; mae’n gydraddoldeb rhwng dynion a menywod yn y man gwaith, ac yn anghysondeb hanesyddol o fyw mewn Ewrop o heddwch parhaol rhwng cymdogion.

Ar draws ein tair plaid, yr ydym yn credu fod aelodaeth o’r UE yn y pen draw o fudd i’r DG ac i’r Alban a Chymru.

I ni, mae’r dewis ar Fehefin 23 yn syml: a yw bod yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd yn gwneud Prydain yn decach, yn fwy ffyniannus, yn fwy gwyrdd a diogel? Ydyw yw’r ateb clir - a dyna pam y byddwn yn treulio’r pedair wythnos nesaf yn pledio’r achos cadarnhaol dros aelodaeth o’r UE.

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.