Leanne: Rhaid buddsoddi, nid gwastraffu, cyfnod olaf cronfeydd yr UE

 SMALL_MH_050716_Plaid_Cymru_029.jpg

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw fod yn rhaid i gyfnod olaf arian yr UE sydd i fod i’w drosglwyddo i Gymru o Frwsel gael ei fuddsoddi mewn dull mwy cynaliadwy nac a welwyd dros y blynyddoedd diwethaf.

Dywedodd Leanne Wood fod cronfeydd strwythurol yn y gorffennol wedi eu gweld fel ‘plastar ar y briw’ i drafferthion economaidd Cymru ac y dylai’r gyfran olaf gael ei fuddsoddi mewn prosiectau seilwaith er mwyn sicrhau manteision cadarnhaol i gymunedau ar hyd a lled y wlad. Daw’r rownd gyfredol o Gronfeydd Strwythurol yr UE i ben yn 2020.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

"Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i wneud popeth yn ein gallu i amddiffyn Cymru a’i chymunedau wrth i’r DG fynd trwy’r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

“Mae hyn yn cynnwys gofalu fod y gyfran olaf o gronfeydd yr UE sydd i fod i ddod i lawr o Frwsel i Gymru yn cael ei gwario mewn dull mwy cynaliadwy nac a welwyd dros y blynyddoedd blaenorol.

“Derbyniodd rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig ein cenedl biliynau o bunnoedd mewn arian Ewropeaidd i wella eu heconomi, ac eto, mae llawer yn yr un picil ag yr oeddent ddegawdau’n ôl.

“Ni lwyddodd Llywodraeth Cymru dan arweiniad Llafur i ddefnyddio’r cronfeydd hyn i ddilyn strategaeth economaidd lwyddiannus. Y canlyniad, wedi degawdau o dderbyn yr arian hwn yw bod Cymru yn dal ar waelod y gynghrair pan ddaw’n fater o berfformiad economaidd ar gymaint o ddangosyddion. Mae llawer o bobl o’r farn fod llawer o’r arian hwn wedi ei wastraffu ar brosiectau anghynaladwy.

"Pan oedd Plaid Cymru yn rhan o Lywodraeth Cymru (2007-2011), gwnaeth ein gweinidogion yn siŵr fod cronfeydd yr UE yn canoli ar seilwaith strategol a swyddi - cafodd arian yr UE ei wario yn y cyfnod hwnnw yn uniongyrchol ar gysylltiadau trafnidiaeth ac i gadw pobl mewn gwaith yn ystod yr argyfwng ariannol.

“Oni wnawn dderbyn nad yw’r holl ddegawdau o fuddsoddiad o’r UE wedi rhoi’r gwerth gorau am arian, yna fe wneir yr un camgymeriadau eto.

"Y gyfran olaf hon o gronfeydd strwythurol fydd y gyfran bwysicaf. Mae’n hanfodol i’r arian gael ei wario yn strategol a’i fod yn cael ei ddefnyddio i fuddsoddi yn y seilwaith fydd yn cysylltu’r cenedlaethau i ddod, ac a fydd o les iddynt."

Os ydych am ymuno â Phlaid Cymru, cliciwch y ddolen hon.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.