Leanne: Rhaid buddsoddi, nid gwastraffu, cyfnod olaf cronfeydd yr UE

 SMALL_MH_050716_Plaid_Cymru_029.jpg

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw fod yn rhaid i gyfnod olaf arian yr UE sydd i fod i’w drosglwyddo i Gymru o Frwsel gael ei fuddsoddi mewn dull mwy cynaliadwy nac a welwyd dros y blynyddoedd diwethaf.

Dywedodd Leanne Wood fod cronfeydd strwythurol yn y gorffennol wedi eu gweld fel ‘plastar ar y briw’ i drafferthion economaidd Cymru ac y dylai’r gyfran olaf gael ei fuddsoddi mewn prosiectau seilwaith er mwyn sicrhau manteision cadarnhaol i gymunedau ar hyd a lled y wlad. Daw’r rownd gyfredol o Gronfeydd Strwythurol yr UE i ben yn 2020.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

"Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i wneud popeth yn ein gallu i amddiffyn Cymru a’i chymunedau wrth i’r DG fynd trwy’r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

“Mae hyn yn cynnwys gofalu fod y gyfran olaf o gronfeydd yr UE sydd i fod i ddod i lawr o Frwsel i Gymru yn cael ei gwario mewn dull mwy cynaliadwy nac a welwyd dros y blynyddoedd blaenorol.

“Derbyniodd rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig ein cenedl biliynau o bunnoedd mewn arian Ewropeaidd i wella eu heconomi, ac eto, mae llawer yn yr un picil ag yr oeddent ddegawdau’n ôl.

“Ni lwyddodd Llywodraeth Cymru dan arweiniad Llafur i ddefnyddio’r cronfeydd hyn i ddilyn strategaeth economaidd lwyddiannus. Y canlyniad, wedi degawdau o dderbyn yr arian hwn yw bod Cymru yn dal ar waelod y gynghrair pan ddaw’n fater o berfformiad economaidd ar gymaint o ddangosyddion. Mae llawer o bobl o’r farn fod llawer o’r arian hwn wedi ei wastraffu ar brosiectau anghynaladwy.

"Pan oedd Plaid Cymru yn rhan o Lywodraeth Cymru (2007-2011), gwnaeth ein gweinidogion yn siŵr fod cronfeydd yr UE yn canoli ar seilwaith strategol a swyddi - cafodd arian yr UE ei wario yn y cyfnod hwnnw yn uniongyrchol ar gysylltiadau trafnidiaeth ac i gadw pobl mewn gwaith yn ystod yr argyfwng ariannol.

“Oni wnawn dderbyn nad yw’r holl ddegawdau o fuddsoddiad o’r UE wedi rhoi’r gwerth gorau am arian, yna fe wneir yr un camgymeriadau eto.

"Y gyfran olaf hon o gronfeydd strwythurol fydd y gyfran bwysicaf. Mae’n hanfodol i’r arian gael ei wario yn strategol a’i fod yn cael ei ddefnyddio i fuddsoddi yn y seilwaith fydd yn cysylltu’r cenedlaethau i ddod, ac a fydd o les iddynt."

Os ydych am ymuno â Phlaid Cymru, cliciwch y ddolen hon.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.