Darlun Gan yr Artist o Bwys Rhyngwladol Kevin Sinnott Ymysg yr Eitemau yn Arwerthiant Plaid Cymru i Godi Arian

auction_snip.JPG

Trefnwyd arwerthiant fydd yn cynnwys celf o bwys i godi arian i ymgyrch ail-ethol Leanne Wood. Ymysg y 14 lot a drefnwyd gan Blaid Cymru yn y Rhondda gan yr artist o bwys rhyngwladol Kevin Sinnott dan y teitl ‘Astudiaeth gynnar ar gyfer ‘Liebestod.’

Mae gwaith gwahanol artistiaid o’r Rhondda hefyd yn rhan o’r ocsiwn, ynghyd a rhai printiau ffotograffaidd gan y cerddor Ani Glass a enillodd Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2020 gyda Mirores.

Mae taith dywydd ar hyd bryniau’r Rhondda gan Leanne Wood a darn o’i gwaith celf ei hun hefyd ymysg yr eitemau y gall pobl fidio amdanynt rhwng 7pm a 9pm ar Fawrth 12. O elw’r noson, bydd 10% o’r arian yn cael ei roi i’r prosiect rhannu bwyd a sefydlodd Leanne sydd yn cludo parseli bwyd i bobl ledled y Rhondda gan ddefnyddio cynnyrch dros ben o archfarchnadoedd yn bennaf.

Dywedodd Leanne: “Mae rhai eitemau unigryw yn yr arwerthiant hwn, a chyfle i gael darnau o gelf anhygoel. Mae gennym ddoniau artistig gwych yn cael eu harddangos. Bydd yr eitemau a roddwyd yn ein helpu i godi arian i’n cronfa etholiad. Rwy’n ddiolchgar i’r holl artistiaid a phawb arall a roddodd mor hael i’r arwerthiant hwn gan gynnwys Ani Glass sydd wedi chwarae ym mharti lansio etholiad Plaid Cymru yn y Rhondda pan nad oeddem dan y fath gyfyngiadau.

“Mae gwaith artist o bwys rhyngwladol fel Kevin Sinnott ymysg yr eitemau hefyd yn golygu y gall ddenu diddordeb o bell ac agos yn y bidio.

“Rwy’n gobeithio y gall cynifer o bobl ag sydd modd ymuno â ni ar y noson a chodi arian i’n gosod ar lwyfan tecach gyda phleidiau gwleidyddol eraill sydd â chysylltiadau llawer cyfoethocach na’r hyn sydd gennym ni.”

Gall pobl weld catalog o eitemau a chofrestru i fynd i’r arwerthiant trwy lenwi eich manylion ar y dudalen we isod: https://www.leannerhondda.wales/auction?fbclid=IwAR0hUADhnAbGJUgU8ecVubkgSXV0JKLhy3C7FnBdG1CASoTKIeIeZelVeD8 Bydd y manylion ymuno ar Zoom hefyd yn cael eu hanfon trwy e-bost.

Mae modd gwneud bidiau cynnar am eitemau penodol trwy e-bostio [email protected] gyda’r pwnc ‘Ocsiwn.’

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd eleni, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-03-08 15:37:45 +0000