Gofal Henoed Dan Fygythiad

gofal_henoed.JPG

Mae Leanne yn gwrthwynebu cynlluniau dadleuol i newid darpariaeth cartrefi gofal yr awdurdod Llafur lleol.

Mae adolygiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol RhCT ar y gwasanaethau i'r henoed yn honni eu bod yn moderneiddio’r gwasanaeth, ond mewn gwirionedd mae nhw’n trosglwyddo’r gwasanaeth i’r sector breifat.

Yn y Rhondda, mae cartrefi gofal yng Nglynrhedyn, Pentre, Treorci, Gelli, Trealaw a’r Porth i gyd yn rhan o’r adolygiad. Mae hefyd adolygiad ar y gwasanaeth gofal dydd yng Nglynrhedyn a Gelli.

I fod yn hollol glir, gwir ystyr bod yn ‘rhan o’r adolygiad’ yw eu bod ‘o dan fygythiad’. Mae’r gwasanaeth gyfan yn y Rhondda dan fygythiad.  

Gwir bwriad hyn yw trosglwyddo ein gwasanaethau i’r sector breifat.

Mae Plaid Cymru yn gwrthwynebu lleihau ein gwasanaethau gofal i bobl hŷn, yn enwedig o wneud hynny trwy breifateiddio.

Wrth gwrs mae’r ymgynghoriadau yn ceisio gwyro pobl i gyfeiriad arbennig. Ry’ ni wedi bod yma o’r blaen, a dw i’n siŵr y bydd pobl yn cofio ymgynghoriad RhCT i ddarpariaeth addysg meithrin.

Ry’ ni am annog pobl i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad i nodi eu teimladau, ond i osgoi cael eich gorfodi i ateb cwestiynau arweiniol, hoffwn annog pobl i ysgrifennu eu llythyr eu hunain i’r broses ymgynghoriad. Gwnewch hyn drwy hala ebost at residentialcare@rctcbc.gov.uk.

Bydd digwyddiad ymgynghori yng Nghanolfan Hamdden Ystrad ar y 13eg o Fawrth rhwng 2pm ac 8pm. Gobeithio y bydd cael nifer dda o bobl yna yn rhoi hwb i’r cabinet Llafur yma i newid eu meddwl. Ymunwch gyda ni.

Ry' ni moyn i'r cyngor atal eu cynlluniau. Os ydych chi'n cytuno gyda Leanne, arwyddwch y DDEISEB

Os hoffech chi ymuno â’n hymgyrch cliciwch YMA.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.