Gofal Henoed Dan Fygythiad

gofal_henoed.JPG

Mae Leanne yn gwrthwynebu cynlluniau dadleuol i newid darpariaeth cartrefi gofal yr awdurdod Llafur lleol.

Mae adolygiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol RhCT ar y gwasanaethau i'r henoed yn honni eu bod yn moderneiddio’r gwasanaeth, ond mewn gwirionedd mae nhw’n trosglwyddo’r gwasanaeth i’r sector breifat.

Yn y Rhondda, mae cartrefi gofal yng Nglynrhedyn, Pentre, Treorci, Gelli, Trealaw a’r Porth i gyd yn rhan o’r adolygiad. Mae hefyd adolygiad ar y gwasanaeth gofal dydd yng Nglynrhedyn a Gelli.

I fod yn hollol glir, gwir ystyr bod yn ‘rhan o’r adolygiad’ yw eu bod ‘o dan fygythiad’. Mae’r gwasanaeth gyfan yn y Rhondda dan fygythiad.  

Gwir bwriad hyn yw trosglwyddo ein gwasanaethau i’r sector breifat.

Mae Plaid Cymru yn gwrthwynebu lleihau ein gwasanaethau gofal i bobl hŷn, yn enwedig o wneud hynny trwy breifateiddio.

Wrth gwrs mae’r ymgynghoriadau yn ceisio gwyro pobl i gyfeiriad arbennig. Ry’ ni wedi bod yma o’r blaen, a dw i’n siŵr y bydd pobl yn cofio ymgynghoriad RhCT i ddarpariaeth addysg meithrin.

Ry’ ni am annog pobl i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad i nodi eu teimladau, ond i osgoi cael eich gorfodi i ateb cwestiynau arweiniol, hoffwn annog pobl i ysgrifennu eu llythyr eu hunain i’r broses ymgynghoriad. Gwnewch hyn drwy hala ebost at [email protected]

Bydd digwyddiad ymgynghori yng Nghanolfan Hamdden Ystrad ar y 13eg o Fawrth rhwng 2pm ac 8pm. Gobeithio y bydd cael nifer dda o bobl yna yn rhoi hwb i’r cabinet Llafur yma i newid eu meddwl. Ymunwch gyda ni.

Ry' ni moyn i'r cyngor atal eu cynlluniau. Os ydych chi'n cytuno gyda Leanne, arwyddwch y DDEISEB

Os hoffech chi ymuno â’n hymgyrch cliciwch YMA.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.