Leanne yn Croesawu Cefnogaeth Ariannol Newydd i Gwmni Lleol sy’n Cynnal Pobl Anabl

E-cycle_edit1.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu cais llwyddiannus am grant gan gwmni sy’n cyflogi pobl anabl.

Llwyddodd E-Cycle, sydd yn arbenigo mewn ailgylchu cyfarpar TG ail-law ac sydd â’u pencadlys yn Stad Ddiwydiannol Dinas Isaf yn Williamstown, mewn cais a gefnogwyd gan Leanne i Lywodraeth Cymru am gefnogaeth ariannol.

Cefnogodd Leanne hefyd fid llwyddiannus gan E-Cycle am gontract gydag awdurdod lleol mawr yng Nghymru i ailgylchu hen stoc TG.

Tyfodd E-Cycle yn dilyn cau Remploy Porth. Hwy yw un o’r ychydig gwmnïau sy’n parhau hyd heddiw wedi i lywodraeth glymblaid San Steffan ddileu’r rhwydwaith.

Dywedodd Leanne: “Rwy’n falch fod E-Cycle yn cael y gefnogaeth mae arnynt ei angen i osod y seiliau am ddyfodol ariannol cadarn. Cwmni yw hwn sydd yn haeddu cefnogaeth a chymorth oherwydd eu swyddogaeth gymdeithasol bwysig o ran cyflogi pobl fyddai fel arall yn cael anhawster dod o hyd i waith.

“Maent hefyd yn chwarae rhan bwysig i anfon llai o wastraff i dirlenwi trwy ddileu stoc TG yn ddiogel i’r safon uchaf bosib, ac yn lle ei anfon i’r domen wastraff, bydd y stoc wedyn yn cael ei ail-werthu i’r cyhoedd am brisiau gostyngol.  

“Rwyf wedi ymweld ag E-Cycle nifer o weithiau ac yn wastad wedi cael argraff wych o ymroddiad, proffesiynoldeb a gwaith caled pawb sy’n gweithio yno. Am y rhesymau hyn y bûm yn hapus i gefnogi’r cwmni ac y byddaf yn parhau i’w cefnogi yn y dyfodol. 

“Byddai’n wych yn awr pe gallem weld mwy o gyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru a chwmnïau preifat yn cefnogi E-Cycle.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.