Leanne yn Croesawu Cefnogaeth Ariannol Newydd i Gwmni Lleol sy’n Cynnal Pobl Anabl

E-cycle_edit1.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu cais llwyddiannus am grant gan gwmni sy’n cyflogi pobl anabl.

Llwyddodd E-Cycle, sydd yn arbenigo mewn ailgylchu cyfarpar TG ail-law ac sydd â’u pencadlys yn Stad Ddiwydiannol Dinas Isaf yn Williamstown, mewn cais a gefnogwyd gan Leanne i Lywodraeth Cymru am gefnogaeth ariannol.

Cefnogodd Leanne hefyd fid llwyddiannus gan E-Cycle am gontract gydag awdurdod lleol mawr yng Nghymru i ailgylchu hen stoc TG.

Tyfodd E-Cycle yn dilyn cau Remploy Porth. Hwy yw un o’r ychydig gwmnïau sy’n parhau hyd heddiw wedi i lywodraeth glymblaid San Steffan ddileu’r rhwydwaith.

Dywedodd Leanne: “Rwy’n falch fod E-Cycle yn cael y gefnogaeth mae arnynt ei angen i osod y seiliau am ddyfodol ariannol cadarn. Cwmni yw hwn sydd yn haeddu cefnogaeth a chymorth oherwydd eu swyddogaeth gymdeithasol bwysig o ran cyflogi pobl fyddai fel arall yn cael anhawster dod o hyd i waith.

“Maent hefyd yn chwarae rhan bwysig i anfon llai o wastraff i dirlenwi trwy ddileu stoc TG yn ddiogel i’r safon uchaf bosib, ac yn lle ei anfon i’r domen wastraff, bydd y stoc wedyn yn cael ei ail-werthu i’r cyhoedd am brisiau gostyngol.  

“Rwyf wedi ymweld ag E-Cycle nifer o weithiau ac yn wastad wedi cael argraff wych o ymroddiad, proffesiynoldeb a gwaith caled pawb sy’n gweithio yno. Am y rhesymau hyn y bûm yn hapus i gefnogi’r cwmni ac y byddaf yn parhau i’w cefnogi yn y dyfodol. 

“Byddai’n wych yn awr pe gallem weld mwy o gyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru a chwmnïau preifat yn cefnogi E-Cycle.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.