Arweinydd Plaid Cymru'n Addunedu i Greu Pwerdy Economaidd yn y Cymoedd

 carparniniedit2small.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi cyfres o gynigion uchelgeisiol i greu swyddi a chyfoeth mewn lleoedd fel y cymoedd.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, fod gan dri pholisi newydd ei phlaid y gallu i droi lleoedd fel Cwm Rhondda -ei chartref- yn bwerdy economaidd.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad o Benygraig y byddai Llywodraeth Cymru o dan arweiniad Plaid Cymru yn:

* Cynyddu buddsoddiad mewnol ac yn hybu allforion o Gymru trwy greu asiantaeth hyrwyddo masnach a buddsoddiad annibynnol i Gymru- math o WDA ar gyfer yr 21ain ganrif.

* Rhoi ar waith y rhaglen fuddsoddi fwyaf yn yr isadeiledd a welodd Cymru ers datganoli o dan arweiniad Comisiwn Isadeiledd Cenedlaethol Cymru.

* Helpu busnesau bach i dyfu trwy ostwng graddfeydd trethi busnes a darparu ffynhonnell cyllid iddynt trwy sefydlu Banc Cymru.

Dywedodd Ms Wood, "Mae Cymru wedi bod ar waelod rhestrau cyflogaeth a ffyniant y DU yn rhy hir. Esgeuluswyd llawer o gymunedau - yn arbennig yn y cymoedd - a chollwyd cyfleoedd. Parodd y sefyllfa hon i lawer o bobl adael y cymoedd i chwilio am waith.

"Dyw'r sefyllfa honno ddim yn dderbyniol i fi nac i Blaid Cymru."

Ychwanegodd,"Rydym am wrthdroi'r blynyddoedd o ddirywiad a sicrhau bod y degawd nesaf yn un o dyfiant economaidd i Gymru. Mae gan y cyfuniad hwn o fesurau yr uchelgais, y creadigrwydd a'r hyder angenrheidiol i wella'r economi.

"O gael y cyfle, byddwn yn gweithredu'r mesurau hyn yn llawn gan wneud yr economi'n flaenoriaeth i Lywodraeth nesaf Cymru,"

Os ydych yn rhannu gweledigaeth Leanne am bwerdy economaidd yn y cymoedd, os gwelwch yn dda cliciwch ar y ddolen hon. Diolch.

.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.